25 maj 2022
Bygga & bo

Nytt stadsbyggnadspris uppmärksammar värdefulla förbättringar av stads- och livsmiljön - du kan nominera!

Byggnadsnämnden har inrättat ett stadsbyggnadspris för värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljö.

Falköpings kommun vill genom priset uppmärksamma värdefulla förbättringar av kommunens stads- och livsmiljöer, inspirera andra aktörer, öka intresset för arkitektur och skapa lokal stolthet.

Priset kan kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renoveringar. Det kan omfatta byggnader, utemiljöer, områden eller byggnadsdetaljer.

Läs mer om kriterierna och nominera.