23 februari 2022
Bygga & bo

Följ stadskärnans utveckling

Vår kommun är i ständig förändring, den växer och utvecklas. I Falköpings centrum pågår ett omfattande arbete med utveckla stadskärnan. Stadsutveckling handlar om att fokusera på stadens olika delar och funktioner och kopplingen mellan dem för att skapa en stark helhet.

Illustrationsskiss över hur stadskärnan ska utvecklas och en bild på hur Stora torget ser ut i dag.

Falköpings stadskärna ska vara en given plats när du vill handla, uppleva kultur, träffa vänner, gå på restaurang, besöka kyrkan, arbeta, leka eller bara titta på folk.

Ytorna vi har i centrum är skapade utifrån hur behoven såg ut förr och behöver anpassas till vad som efterfrågas i dag. Hur ska torgen och stråken möta framtiden? Följ med på resan när vi utvecklar stadskärnan till ett centrum där alla vill vara. På projektets webbplats kommer du att kunna följa utvecklingen.