10 januari 2022
Bygga & bo

Sydväst Arkitektur och Landskap vill locka en bredare målgrupp till stadskärnan

arkitekterna

Per Andersson, landskapsarkitekt och Niklas Bosrup, landskapsarkitekt

Projekttävlingen Utveckling av stadskärnan arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter och bjöd in arkitekter från hela Sverige att delta och ta fram programskisser för delar av stadskärnan i Falköping.

Skisserna skulle på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna, stadskärnans historiska drag skulle stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning och rummens utformning skulle ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Av fyra utvalda tävlingsbidrag var det Sydväst Arkitektur och Landskap med bidraget Extra lagrad som juryn valde som vinnare.

– Det är alltid spännande att komma till en ny plats och titta på hur kan vi hjälpa till att hjälpa Falköping bli ännu mera Falköping, Vi ser verkligen framemot att jobba vidare tillsammans med kommunen i den fortsatta bearbetningen av förslaget, säger Per Andersson och Niklas Bosrup från Sydväst Arkitektur och Landskap.

Sydväst Arkitektur och Landskap har arbetat i många av Sveriges städer med att förändra stadsbilder, däribland flera platser i Jönköping, bland annat nu senast området runt Munksjön.

– Det som varit mest unikt och utmanande med uppdraget i Falköping har varit att flera befintliga stadsrum ska länkas samman, säger Per Andersson. Stora torget, Köttorget och Kyrkoparken ska ge upplevelsen av en sammanhållen stadskärna.

Arkitekterna och deras team av medarbetare som arbetat fram förslaget har arbetat mycket med förankra och stärka den identitet som redan finns på platsen och runt omkring. Det viktigaste var att skapa mötesplatser för människor och plats för tillfälliga arrangemang.

– Platsen ska locka till besök för så bred målgrupp som möjligt, men också ge anledning till att stanna kvar lite extra, säger Niklas Bosrup.

En av förutsättningarna i uppdraget var att torget ska vara bilfritt frånsett leveranser och tillfälliga evenemang och sen var det Malta-Johanna som arkitekterna och många Falköpingsbor ser som symbolen för Stora torget.

– Malta-Johanna är centralpunkten och den givna mötesplatsen, säger Per Andersson. Vi vill skapa generös plats runt den för att lyfta fram och stärka positionen av statyn och fontänen ännu mer.

Arbetet med projektet fortsätter nu och kommunen, kyrkan och arkitekterna arbetar nu vidare med förslaget och skapar ett upplägg framåt för att dela upp projektet i resterande deletapper.