17 juni 2021
Bygga & bo

Vinnaren i projekttävlingen Falköping stadskärna - Extra lagrad

Torsdag 17 juni presenterades vinnaren i projekttävlingen Falköpings stadsskärna. Vinnaren är bidraget Extra lagrad!

sttora torget

Vinnande bidraget Extra lagrad

Det vinnande bidraget är Extra lagrad från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap.

Vi vill tacka juryn och Falköpings kommun - det har varit en otroligt svår och mycket rolig uppgift, säger Per Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA. Det är alltid spännande att komma till en ny plats och titta på hur kan vi hjälpa till att hjälpa Falköping bli ännu mera Falköping, Vi ser verkligen framemot att jobba vidare tillsammans med kommunen i den fortsatta bearbetningen av förslaget.

Utdrag ur juryns utlåtande

Bidraget tar avstamp i en mångfasetterad analys av landskapet, staden och stadskärnan. Genom markerade stråk skapas en helhet som binder samman målpunkterna i staden. Med tydliga entréer vars markbeläggning ianspråktar delar av gaturummen skapas en dragningskraft in till stadskärnan. På Stora torget utformas Malta Johanna med ett cirkulärt trädäck som medför att de sittande vänds mot torget. Runt torget byts beläggningen till betongsten för att öka tillgängligheten och bildar en ram. På torgets
västra sida skapas en grönskande lund med träd och andra växter och i öster en liten scen och stenskulpturen Lilla Mösseberg. Köttorget får en ungdomsprägel med markbeläggning som underlättar för fler olika aktiviteter eller happenings. Parkeringen väster om Köttorget flyttas söderut och möjliggör för en öppen grönyta med siktlinjer mot Stora Torget. Kyrkparken får en lugn yta med plats för eftertanke och meditation samt en mer aktiv plats med utrymme för en lekplats.

Juryns utlåtade i projetkttävlingen Falköpings stadskärna Pdf, 3 MB.

Vinnande bidraget Extra lagrad programskiss Pdf, 10.7 MB.