7 januari 2021
Bygga & bo

Nya avgifter för vatten
och avlopp 2021

Avgiften för vatten och avlopp höjs från och med 1 januari 2021 för VA-abonnenter i Falköpings kommun. Höjningen omfattar de fasta årsavgifterna samt den rörliga avgiften (vattenpriset).

Avgiften för vatten och avlopp höjs från och med 1 januari 2021 för VA-abonnenter i Falköpings kommun. Höjningen omfattar de fasta årsavgifterna samt den rörliga avgiften (vattenpriset).

Preliminär fakturering sker 3 gånger per år. En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare för slutfaktura. Vattenförbrukningen bör regelbundet
kontrolleras av fastighetsägaren varje månad.

VA-avgiften finansierar den långsiktiga renoveringen av ledningsnätet.

Vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift per år inklusive moms

2,5 kubikmeter/timme

3 250 kronor

6 kubikmeter/timme

11 376 kronor

10 kubikmeter/timme

26 021 kronor

15 kubikmeter/timme

58 542 kronor

25 kubikmeter/timme

130 098 kronor

Dricksvatten och avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

9,80 kronor/kubikmeter

Avlopp

14,70 kronor/kubikmeter

Totalt för vatten och avlopp

24,50 kronor/kubikmeter

Dagvatten

Dagvatten

Avgift per år inklusive moms

Helt 100-tal kvadratmeter tomtyta

45,25 kronor

Lägenhet

Lägenhet

Avgift per år inklusive moms

Avgifter per lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

347,40 kronor