22 december 2020
Bygga & bo

Ny stadsdelspark i Fårabergsområdet

Falköping har en ny park i stadsdelen Fåraberget i nordöstra delen av vår stad. Lagom till jul 2020 öppnas Fårabergsparken som ligger öster om Fårabergets strövområde i det nya utbyggnadsområde för bostäder. Lättast hittar man till området via Västerängsgatan och Höstbruksgatan.

fåraberget

Foto: Jakob Gillisson, NCC AB

Parken påminner om Falbygdens odlingslandskap med stenmurar, böljande gräsytor, blommande träd och kullar med ängsblommor. På våren och försommaren blommar körsbärsträd och oxlar och i fruktlunden kommer allmänheten att kunna smaka på äpplen, plommon och körsbär. En ny lekplats med konstgräs, pulkabacke, släntrutschkana och en fotbollsplan som kan spolas till isbana på vintern skapar möjligheter till lek och aktiviteter. Det finns ytor för samvaro med picknickbord, grill och en sittgrupp där man kan hänga med kompisar. Lekplatsen, pulkabacken och fotbollsplanen har belysning kvällstid. Genom parken går flera gång och cykelvägar samt promenadstråk för att lätt kunna ta sig till omgivande bostadsområden och naturen på Fåraberget.

Att kombinera Fårabergets rofyllda naturupplevelser med den bilfria parkens ytor för lek och samvaro är uppskattade värden att ha i sitt närområde, det lockar till utomhusvistelse som är bra både för kropp och själ, säger Marianne Magnusson stadsträdgårdsmästare och projektledare. Vi har även skapat olika miljöer som gynnar den biologisk mångfalden, som emepelvis har dagvattendiket fått karaktären av en liten bäck. På några ställen i parken finns nysådda gräsytor som inte hunnit gro ännu och vi ber allmänheten att vara försiktiga och inte gå på dessa.

Liljewall arkitekter tog fram en idéskiss för utformningen av parken som sedan har bearbetats och utvecklats av Falköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltning tillsammans med NCC AB som projekterat och anlagt parken på uppdrag av kommunen.