24 november 2022
Pressmeddelande

Pressinbjudan: Invigning av Frökindsgårdens äldreboende efter ombyggnad

Äldreboendet Frökindsgården i Kinnarp

Frökindsgårdens äldreboende har renoverats för att säkerställa att boendet lever upp till de krav som ställs på boende- och arbetsmiljöstandard. Renoveringen startade under hösten 2021 och nu är den äntligen färdig. Detta firas med en invigning fredagen den 9 december.

Innan renoveringen hade Frökindsgården totalt 36 lägenheter fördelade på fyra avdelningar. En del av boendet hade både en otillräcklig boendesituation för brukare och en dålig arbetsmiljö för medarbetare. Det grundläggande problemet var att lägenheterna med dess hygienutrymmen var för små och i behov av underhåll.

Frökindsgården har nu renoverats i de delar som inte lever upp till krav på boende- och arbetsmiljöstandard. Renoveringen innebär en minskning med 9 lägenheter. Frökindsgården har nu 27 lägenheter fördelat på tre avdelningar.

Tid och plats

Fredag 9 december 2022, klockan 10.30 på Frökindsgårdens äldreboende, Paradgatan 11, Kinnarp.

Medverkande

  • Socialnämndens ordförande Sture Olsson
  • Tekniska nämndens ordförande Vanja Wallemyr
  • Enhetschef Catarina Mellåker
  • Byggprojektledare Richard Lööv
  • Tjänstemän från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen