6 april 2022
Pressmeddelande

Pressinbjudan: Spadtag nytt korttidsboende LSS

Tisdagen den 12 april tas det första spadtaget för ett nytt korttidsboende LSS på Jättenegatan 2. Det nya boendet ska ersätta korttidsboendena Prästgårdsgatan och Näregården. Boendet ska stå klart i mars 2023.

Korttidsboendet kommer vara för barn och unga som har beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Här kommer även bedrivas fritidsverksamhet för barn och unga från 13 år som omfattas enligt LSS. Verksamheten kommer vara anpassad för alla oavsett funktionsnedsättning med en utemiljö som ska stimulera till aktivitet.

Tid och plats

Tisdag den 12 april klockan 14
Jättenegatan 2, 521 37 Falköping

Medverkande

  • Sture Olsson, ordförande socialnämnden
  • Vanja Wallemyr, ordförande tekniska nämnden
  • John Wallberg, verksamhetschef
  • Michael Karlsson, enhetschef
  • Skanska AB
  • Representanter från korttidsverksamheterna Näregården och Prästgårdsgatan