11 mars 2022
Pressmeddelande

Falköpings kommun står förberedd för flyktingmottagande

Falköpings kommun arbetar med att samordna och rusta kommunens verksamheter för att möta de flyktingar som kan väntas komma hit. Kommunen samverkar med andra myndigheter och organisationer och arbetar förberedande för att kunna vara ett starkt stöd och kunna ge både akut och långsiktig hjälp.

Många människor är nu på flykt från Ukraina och Migrationsverket i Sverige är de som ansvarar för och samordnar flyktingmottagandet. Falköpings kommun har anmält ett antal kommunala boendealternativ till Migrationsverket som kommunen kan erbjuda till flyktingar.

Eftersom Migrationsverket inte hyr bostäder av privatpersoner är det många som vill erbjuda boende till kommunen. För närvarande har kommunen inte behov av fler bostäder, men situationen kan komma att förändras. Om det blir aktuellt med boende via företag eller privatpersoner, så kommer kommunen gå ut med en allmän vädjan om detta.

- Det är fantastiskt vilket engagemang som finns hos människor och vi vill på alla sätt underlätta för alla som vill hjälpa till på olika sätt, säger Edvin Ekholm, kommunikationschef.

På kommunens hemsida finns information om kommunens arbete och hur du som privatperson lokalt kan engagera dig eller hjälpa till på olika sätt.

Kommunen vill även lyfta fram myndigheternas samlade webbplats www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. för att följa händelseutvecklingen i vår omvärld, men också som ett stöd vid oro eller egen krisberdeskap.