12 januari 2022
Pressmeddelande

Ansträngt läge på socialförvaltningen – stänger flera verksamheter

Socialförvaltningen har stängt flera verksamheter från och med tisdagen den 11 januari. Det görs dels för att frigöra personal för att kunna arbeta inom andra verksamheter, dels för att minska smittspridningen i samhället.

Följande verksamheter är stängda/pausade från och med den 11 januari:

  • Dagverksamhet för äldre
  • Äldreomsorgens fritidsverksamhet
  • Träffpunkter för äldre
  • Trygg hemgång
  • Aktivitetssamordnarnas aktiviteter
  • IT-fixare
  • Ung omsorg

Bakgrund till beslutet

I förvaltningens pandemiplan anges att vissa verksamheter som dagverksamheten, fritidsverksamheten, trygg hemgång med flera kan pausas om sjukfrånvaron bland personalen på förvaltningen blir för stor och personal behöver frigöras för att kunna arbeta med andra arbetsuppgifter.

Förvaltningen ser nu att det finns behov av att stänga vissa verksamheter för att kunna säkra verksamheten inom hemtjänsten samt på särskilda boenden för äldre.

Träffpunkterna, aktivitetssamordnarnas aktiviteter och Ung omsorgs fysiska besök pausas för att minska smittspridningen i samhället och inte för att använda personalen i annan verksamhet. Ung omsorg får genomföra sin verksamhet på distans, på liknande sätt som tidigare under pandemin.

Vi vädjar även om att avstå från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i samhället gör vi nu en avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden. Det är inte ett besöksförbud men en vädjan till de som planerar besök hos en anhörig på boende.