9 september 2021
Pressmeddelande

Falköping deltar i den europeiska mobilitetsveckan och testar bilfri dag

För första gången kommer Falköpings kommun att delta i mobilitetsveckan 16-22 september. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Att mobilitetsveckan firas i Falköping 2021 är ett politiskt beslut som togs av kommunstyrelsen i augusti. Kommunens klimatstrategi prioriterar klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande.

Det specifika temat för årets mobilitetsvecka är "Hållbar mobilitet – sunt och tryggt". Årets slogan är ”Håll dig frisk, res hållbart”.

- Hållbart resande främjar både folkhälsa, trafiksäkerhet och miljö. Därför är hållbart resande viktigt för att nå kommunens vision om ”Det goda livet”. Vi vill uppmuntra och informera om att mer hållbart resande är möjligt och hur viktigt trafiksäkerhet är, säger Nina Ramsauer, miljöstrateg.

Under veckan kommer det delas inlägg om hållbart resande och trafiksäkerhet på kommunens Instagram och invånare är välkomna att delta i en digital tipspromenad.

Falköpings kommun har även genomfört en del permanenta åtgärder i trafikmiljön, såsom cykelgaraget vid tågstationen, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, hastighetssänkning vid skolor, laddplatser för elbilar, utbyggnad av gång- och cykelnätet, hastighetssäkrade passager, med flera.

Veckan avslutas med en bilfri dag den 22 september. Då kommer Dotorpsgatan och Storgatan stängas av för biltrafik och i samband med detta sker också flera aktiviteter klockan 13-17, både på torget och Dotorpsgatan. Bland annat cykelkoll med BegBike, utdelning av goodiebags till cyklister av Västtrafik och provkörning av Fritidsbankens cyklar och sparkcyklar. Dessutom kommer NTF vara på plats och informera om trafiksäkerhet. Även Polisen i Falköping är delaktiga under veckan och under den bilfria dagen kommer de medverka i centrum och då genomföra kontroller.