20 september 2021
Pressmeddelande

Pressinbjudan: Spadtag Odensbergs skola

Nu inleder vi byggnationen av den nya Odensbergsskolan.

Odensbergs skola

Tid och plats

Torsdag 23 september, klockan 13, Odensbergsskolan, Valabergsgatan 36, Odensberg

Medverkande

  • Eva Dahlgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  • Vanja Wallemyr, ordförande i tekniska nämnden
  • Rektor Per Linderoth
  • Elever Odensbergs skola

Projektet är en del i den nya skolorganisationen. Den gamla skolbyggnaden från 1962, med om- och tillbyggnad 1972 och 1994, befinner sig i ett sådant skick att det efter utredningar visat sig att det bästa alternativet är att ersätta den med en ny skolbyggnad.

Den nya byggnaden kommer även att bättre motsvarar dagens behov av lärmiljöer för våra elever och pedagoger.

Hela projektet är indelat i tre etapper där bygget av den nya skolan är den första.

Skolbygget följs sedan av etapp två med en ombyggnad av förskolan, skolrestaurangen, personalutrymmen samt en tillbyggnad av ett tillagningskök i anslutning till den ombyggda skolrestaurangen.

Som sista etapp rivs den gamla skolan och området görs om till utemiljö.