25 februari 2021
Pressmeddelande

Angående när- och distansundervisning i grundskolans årskurs 7, 8 och 9 samt i Ållebergsgymnasiet från och med 1 mars 2021

Ordförande Eva Dahlgren beslutade på delegation den 25 februari att följande gäller från vecka 9:

1. Grundskolans årskurs 7, 8 och 9 kommer att återgå till närundervisning från och med måndag den 1 mars 2021.

2. Elever i årskurs 3 på Ållebergsgymnasiet kommer att återgå till närundervisning från och med måndag den 1 mars 2021.

3. Elever i årskurs 1 på Ållebergsgymnasiet kommer att ha fortsatt distansundervisning under vecka 9.

4. Elever i årskurs 2 på Ållebergsgymnasiet kommer att ha fortsatt distansundervisning under vecka 9, med undantag för torsdag och fredag den 4 och 5 mars, då dessa elever kommer att ha närundervisning.

5. Gymnasieelever i årskurs 1 och 2 ska därefter, från och med vecka 10, ha en blandning av när- och distansundervisning med fördelningen 50% distansundervisning och 50% närundervisning, enligt schema som upprättas av Ållebergsgymnasiets ledning.

6. Elever i gymnasiesärskolan och IM-programmet är undantagna från distansundervisning.

7. Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall:
1. praktiska moment som inte kan skjutas upp,
2. nationella prov,
3. andra examinationer som inte går att genomföra på distans, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Beslutet gäller tillsvidare. Om smittläget i kommunen skulle försämras kan nya beslut komma att fattas.

Barn- och utbildningsnämndens inställning, liksom regeringens, är att elever ska erbjudas närundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Beslutet är därför att Falköpings kommun från och med vecka 9 ska återgå till närundervisning för högstadiet och elever i årskurs 3 på gymnasiet. Elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska ha en blandning av när- och distansundervisning.

Bakgrund

På söndagskvällen den 21 februari 2021 mottog Falköpings kommun en ny rekommendation från smittskyddet i Västra Götalandsregionen där man rekommenderade distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under vecka 8. Anledningen var risk för ökad smittspridning. Citat ur skrivelsen: ”Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra
Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region. Veckan efter sportlovet rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt som möjligt för högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.” ”Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika kontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller
hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.”

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att distansundervisning skulle bedrivas i årskurs 7,8 och 9 samt i Ållebergsgymnasiet under vecka 8. En avstämning med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen den 24 februari 2021 visar att smittspridningen i Falköpings kommun ligger på en stabil låg nivå. Högstadieskolorna och Ållebergsgymnasiet har nu hållit stängt i två veckor (sportlovet vecka 7 samt vecka 8) vilket förväntas ha en positiv inverkan på smittotalen. Sjukfrånvaron är låg i skolans olika verksamheter, bland både barn, elever och personal.