22 januari 2021
Pressmeddelande

Ållebergsgymnasiet ska
bedriva en blandning av när- och distansundervisning under perioden 25 januari till 1 april

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Ållebergsgymnasiet ska bedriva en blandning av när- och distansundervisning 2021-01-25 - 2021-04-01 enligt följande:

 • Elever i gymnasiets årskurs 3 ska från och med 2021-01-25 ha
  närundervisning.
 • Elever i årskurs 1 och 2 ska ha fortsatt distansundervisning under vecka 4.
 • Under vecka 5 ska årskurs 1 ha närundervisning torsdag den
  4 februari. Årskurs 2 ska ha närundervisning fredag den 5 februari. I övrigt har både årskurs 1 och 2 distansundervisning vecka 5.
 • Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 ska därefter, från och med vecka 6 (2021-02-08 - 2021-04-01) ha en blandning av när- och distansundervisning med fördelningen 50% distansundervisning och 50% närundervisning, enligt schema som upprättas av Ållebergsgymnasiets ledning,
 • Elever i introduktionsprogram och elever i gymnasiesärskolan kommer även i fortsättningen att ha närundervisning.
 • Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall:
  1. praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  2. nationella prov,
  3. andra examinationer som inte går att genomföra på distans, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Ordförandebeslut av Eva Dahlgren den 22 januari 2021.