18 november 2020
Pressmeddelande

Nu startar projektet Vintercyklist

Den 23 november drar Falköpings kommun igång projektet Vintercyklist. Under cirka fyra månader kommer 15 personer, i åldern 30–65 år, att rapportera om sina upplevelser att cykla vintertid. Nu ska de utrustas med reflexvästar och dubbdäck till cykeln.

Projektet genomförs tillsammans med Hållbart resande väst/Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppmuntra sommarcyklister att fortsätta cykla till jobb/skola även på vintern.

Tid och plats för pressinformation

Måndag 23 november klockan 16.00
Racerdepån, Lönnerbladsgatan 10, Falköping

Medverkande

Projektdeltagare
Håkan Gustafsson, gatuingenjör, Falköpings kommun
Thérese Broman, trafikingenjör, Falköpings kommun
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, Falköpings kommun