9 november 2020
Pressmeddelande

Ållebergsgymnasiet övergår till distansundervisning tisdag 10 november och en vecka framåt

Under förra veckan (vecka 45) ökade antalet sjukanmälningar bland både elever och personal på Ållebergsgymnasiet. I samråd med smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen togs därför beslut idag om att tillfälligt övergå till distansundervisning för att effektivt motverka en ökad smittspridning.

Ållebergsgymnasiet övergår tillfälligt till distansundervisning under perioden tisdag 10 november 2020 till och med måndag 16 november 2020 och erbjuder då inte undervisning i skolans lokaler. Beslutet gäller all verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan, elever på APL och individuella fall som beslutas av rektor.

Nytt beslut om eventuell förlängning tas måndag 16 november 2020.