23 september 2020
Pressmeddelande

Nya råvaror testas för biogas

Ett intensivt arbete pågår just nu i biogasanläggningen vid Hulesjön. Flera nya råvaror testas som ska ersätta det matavfall som inte längre levereras från Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Och kontaktnätet för nya samarbeten utvecklas.

‒ Som ny kommundirektör är jag imponerad av den satsning och miljöutveckling som sker i Falköping, men också för den kompetens som finns i organisationen, säger Pia Alhäll. Även om inga nya leverantörsavtal är skrivna än, ser vi framåt och kommer att hitta en långsiktig lösning så vi kan produ­cera den biogas som krävs. Prognosen för att vi ska lyckas är god!

Läs mer om utvecklingen vid biogasanläggningen, historik och investeringskostnader