8 september 2020
Pressmeddelande

Falköpings kommun lanserar ny webbplats

Enkel och användarvänlig är nyckelorden för kommunens nya webb www.falkoping.se som lanseras på tisdag den 8 september. Flera andra kommunala verksamheter med egna webbplatser har också fått ny utformning. Till en början kanske det är svårt att känna igen sig för den som är flitig besökare, men det nya utseendet och innehållsstrukturen kommer göra det enkelt att navigera och utföra olika ärenden.

Den gamla webbplatsen hade många år på nacken. Under 2020 har EU skärpt kraven på digital tillgänglighet och då var det bästa valet att bygga en helt ny webbplats. Den nya webbplatsen har nu rätt teknisk lösning och innehållet är paketerat så att det möter de nya kraven på tillgänglighet.

– Vår yttersta ambition är att vara en kommun som ligger långt framme i den digitala utvecklingen. Då är vår hemsida och möjligheten att kunna kommunicera med våra medborgare där oerhört viktig. Därtill är det viktigt att man som medborgare enkelt kan hitta det man söker efter och att hemsidan har en visuellt tilltalande design som stärker varumärket Falköpings kommun, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Att bygga en helt ny webbplats har också gjort det möjligt med en ordentlig översyn av innehåll och att undersöka besökarens beteende på webben. Fokus har varit att den nya webbplatsen ska förenkla för användaren så mycket som möjligt med målet att det ska bli lättare att utföra sina ärenden på webbplatsen.

– Vi har byggt webbplatsen utifrån en beprövad modell med tydligt servicetänk. Flera myndigheter och kommuner före oss har gjort den här resan och drivit på utvecklingen. Det gäller att fokusera på vad besökarna vill göra istället för hur vi är organiserade internt, säger Elin Fureback, kommunikatör och projektledare för den nya webben.

Den nya webbplatsen har en renare och tydligare design. Eftersom mer än hälften surfar in på hemsidan via mobilen är den utvecklad för att fungera bra i alla typer av digitala enheter.

Digitala besökare på webbplatserna för Ekehagens forntidsby, Arbetsmarknadscenter, Falbygdens museum, Odenbadet, Jobba i Falköping, Lärcenter, Ung i Falköping, Musikskolan och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kommer också mötas av ny utformning och struktur på tisdagen den 8 september.