27 augusti 2020
Pressmeddelande

Falköpings kommun deltar i SCB:s nationella medborgarundersökning

Pressmeddelande

Den här veckan får 1.200 personer i kommunen ett brev i postlådan med en enkät från Statistiska centralbyrån (SCB). Medborgarna får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i Falköpings kommun. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, för att visa vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Vilka som får enkäten är ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Senast Falköping deltog i medborgarundersökningen var 2016. I år skickas enkäten till totalt 118.800 personer (18-84 år) i 100 kommuner.

Enkäten ger viktiga svar om våra medborgares attityder till kommunens verksamheter, säger Per Larsson, kommunutvecklare på kommunledningsförvaltningen. Till exempel hur det är att bo och leva här, samt vilket inflytande medborgarna upplever att de har. Enkäten ger också en inblick i hur servicen fungerar ur medborgarens perspektiv och blir en värdefull vägledning i arbetet med att vara en hållbar kommun. Svaren spelar därför en stor roll och resultatet kan även jämföras med andra kommuner.

Frågor om coronapandemin

Det är första gången på tio år som SCB har med nya frågor i medborgarundersökningen.

– Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersök­nings­ledare på SCB.

  • Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?
  • Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?
  • Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som deltar i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben. Svaren kan också ges på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.