Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd 2022 (klockan 8.15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj (heldag)
 • 14 juni
 • 13 september
 • 25 oktober (heldag)
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2022 (klockan 8.15)

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Nämnd 2023 (klockan 8.15)

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj (heldag)
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober (heldag)
 • 21 november
 • 19 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 8.15)

 • 10 januari (presidiemöte)
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 7 juni (obs! onsdag)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Byggnadsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 13:15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 13:15)

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 Juni
 • 9 augusti
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Nämnd 2022 (klockan 13:15)

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj (Obs! 8:15-12)
 • 29 juni
 • 24 augusti INSTÄLLT
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 12 december (Obs! 9:15-12:15)

Arbetsutskott 2022 (klockan 13:15)

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 Juni
 • 10 augusti INSTÄLLT
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 30 november

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2023

 • Måndag 30 januari, klockan 18.30
 • Måndag 27 mars, klockan 18:30
 • Måndag 24 april, klockan 17.00
 • Måndag 29 maj, klockan 18.30
 • Måndag 26 juni, klockan 18.30
 • Måndag 28 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 25 september, klockan 18.30
 • Måndag 30 oktober, klockan 09.00
 • Måndag 27 november, klockan 17.00

Sammanträdesdagar 2022

 • Måndag 31 januari, klockan 18.30. Inställt
 • Måndag 28 februari, klockan 18.30
 • Måndag 28 mars, klockan 18:30
 • Måndag 25 april, klockan 17.00
 • Måndag 30 maj, klockan 18.30
 • Måndag 27 juni, klockan 18.30
 • Måndag 29 augusti, klockan 18.30
 • Måndag 26 september, klockan 18.30
 • Måndag 31 oktober, klockan 18:30
 • Måndag 28 november, klockan 09.00
 • Måndag 12 december, klockan 17:00

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2023

 • 18 januari, klockan 13.00
 • 15 februari, klockan 13.00
 • 15 mars, klockan 13.00
 • 12 april, klockan 13.00
 • 10 maj, klockan 13.00
 • 14 juni, klockan 13.00
 • 16 augusti, klockan 13.00
 • 13 september, klockan 13.00
 • 18 oktober, klockan 13.00
 • 15 november, klockan 13.00

Sammanträdesdagar 2022

 • 19 januari, klockan 13.00
 • 16 februari, klockan 13.00
 • 16 mars, klockan 13.00
 • 6 april, klockan 13.00
 • 18 maj, klockan 13.00
 • 15 juni, klockan 13.00
 • 17 augusti, klockan 13.00
 • 14 september, klockan 13.00
 • 19 oktober, klockan 13.00
 • 16 november, klockan 13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2023

 • 1 februari, klockan 9.00
 • 1 mars, klockan 13.00
 • 29 mars, klockan 9.00
 • 26 april, klockan 13.00
 • 31 maj, klockan 9.00
 • 28 juni, klockan 13.00
 • 33 augusti, klockan 9.00
 • 4 oktober, klockan 13.00
 • 1 november, klockan 9.00
 • 13 december, klockan 13.00

Sammanträdesdagar 2022

 • 2 februari, klockan 13.00
 • 2 mars, klockan 13.00
 • 23 mars, klockan 13.00
 • 4 maj, klockan 13.00
 • 1 juni, klockan 13.00
 • 22 juni, klockan 13.00
 • 31 augusti, klockan 13.00
 • 5 oktober, klockan 13.00
 • 7 december, klockan 13.00

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sammanträdesdagar 2023 (klockan 9.00)

 • 2 februari
 • 30 mars
 • 1 juni
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 14 december

Sammanträdesdagar 2022 (klockan 13.00)

 • 10 februari
 • 7 april
 • 9 juni
 • 15 september
 • 27 oktober
 • 8 december

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämnd 2022 (klockan 8.30-12)

 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Arbetsutskott 2022 (klockan 8.00)

 • 26 januari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 30 november

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd 2023 (klockan 13.15)

 • 24 januari
 • 7 mars
 • 18 april – heldag
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober - heldag
 • 21 november
 • 12 december

Arbetsutskott 2023 (klockan 13.15)

 • 10 januari - presidiemöte
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 28 november

Nämnd 2022 (klockan 13.15)

 • 8 mars
 • 19 april – heldag
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 28 september
 • 24 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2022 (klockan 13.15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 9 november
 • 29 november

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Nämnd 2022 (klockan 13.00)

 • 3 mars
 • 19 maj
 • 22 september
 • 29 november

Socialnämnden

Nämnd 2023

 • 4 januari
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars (heldag)
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Arbetsutskott 2023

 • 11 januari
 • 18 januari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 5 april
 • 19 april
 • 3 maj
 • 17 maj
 • 31 maj
 • 14 juni
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 9 augusti
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 20 september
 • 4 oktober
 • 18 oktober
 • 1 november
 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 20 december

Nämnd 2022

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 23 mars (heldag)
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Arbetsutskott 2022

 • 12 januari
 • 26 januari
 • 16 februari
 • 2 mars
 • 16 mars
 • 30 mars
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni
 • 15 juni
 • 29 juni
 • 27 juli
 • 17 augusti
 • 31 augusti
 • 14 september
 • 21 september
 • 5 oktober
 • 12 oktober
 • 26 oktober
 • 9 november
 • 23 november
 • 7 december
 • 21 december

Tekniska nämnden

Nämnd 2022 (klockan 13.15)

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 3 oktober
 • 31 oktober. Inställt.
 • 21 november
 • 19 december

Arbetsutskottet 2022 (klockan 9.00)

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 5 december