Miljönämnden Östra Skaraborg - kommunalförbund

Falköping, Skövde och Tibro kommuner samverkar när det gäller myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Förvaltningen arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning innebär tillsyn och kontroll, prövning av tillståndsansökningar, anmälningar med mera. Andra arbetsuppgifter är att bedriva miljöövervakning, ta fram underlagsmaterial för den kommunala planeringen och informera om de miljö- och hälsoskyddsfrågor förvaltningen har ansvar för.

Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats länk till annan webbplats