Presentation av klimatavtal för klimatomställning

Under hösten 2021 bjöd kommunen in till samtal om klimat och klimatomställning. Falköpingsbor, föreningar, förtroendevalda och tjänstepersoner träffades och samtalade om olika perspektiv och vägar fram för att möta klimatomställningen i Falköping. Nu presenteras deltagarnas klimatavtal som du också kan skriva under.

Samtalsmöten om klimatet

Syftet med kllimatsamtalen har varit att inspirera och fånga upp invånares kreativitet för att hitta fler vägar och perspektiv för att möta klimatomställningen. Klimat och klimatomställning är en fråga som påverkar oss alla, i städerna, på landsbygden, i Sverige och världen.

Deltagarna vid klimatsamtalen har varit invånare från hela kommunen, representanter för olika föreningar, från kommunens verksamheter och förtroendevalda politiker. Vid första samtalsmötet träffades deltagarna för att prata om vilka förändringar som är lätta respektive svåra att ändra på för klimatets skull, och vilka som är önskvärda och vilka som inte är det. Deltagarna träffades igen i det andra samtalsmötet då diskussionerna fortsatte och fokuserade mer på vad vi kan göra tilsammans. Slutresultatet av samtalen kommer att användas i arbetet med kommunens klimatsstrtegi som en hjälp i prioriteringar och insatser.

Samtalen har resulterat i att deltagarna har skapat egna klimatavtal.

Presentation av klimatavtalen

Engagerade Falköpingsbor har arbetat för att hitta sätt vi tillsammans kan jobba med att ställa om för att leva mer klimatvänligt och resultatet är klimatavtalen. Tanken är nu att alla är välkomna att ansluta sig till de avtal som framtagna och tillsammans med kontaktpersonen jobba för att göra verklighet av dem.

Det är deltagarna som tagit fram avtalen, och kommunens organisation har inte lagt sig i innehållet. Det gör att avtalen är kreativa, breda och ambitiösa. Tanken är sedan att det hela kan utvecklas ytterligare framåt och att fler avtal kan läggas till efterhand utifrån kommuninvånarnas önskemål. Kommunens roll är att vara en arena för invånares klimatarbeten där kommunen kan stötta och hjälpa till. För tillsammans skapar vi en hållbar framtid för Falköpings kommun.

Här presenteras avtalen med beskrivning, avtalstid och kontaktperson. Här finns möjlighet för alla att skriva under avtalen för att visa stöd till idéer för klimatomställning.

Klimatavtal – Utbildning inom vegetarisk mat

Beskrivning: Att prata vegetarisk mat. Vi har chans på Ållebergsgymnasiet varje vecka att prata om vad som vi kan göra för att förbättra Ålleberg med våra klasser. Prata om vegetarisk mat.

Avtalstid:
1 december 2021 och tills vidare.

Kontaktperson
Antonio Azemovic

Klimatavtal – Minska koldioxidutsläpp ”Actions speak louder than words”

Beskrivning:
Att kommunen kan bli helt koldioxidfri kan kännas omöjligt men tillsammans kan vi få det att hända. Som vuxen kan du visa goda exempel och som ung kan du ta in information och börja agera mera. Om du känner att du som individ inte kan göra så stort intryck kan du gå tillsammans med andra eller gå med befintliga organisationer.

Hur vi motiverar varandra:
Visa goda exempel. Speciellt i skolan.

Avtalstid:
2021-2030

Kontaktperson
Yusra Maslah Hassan
Antonio Azemovic

Klimatavtal – Minska bilåkningen: Jag ska cykla mer!

Beskrivning:
Vi ska cykla så ofta som möjligt istället för att ta bilen. Bestämma sig för att upp till till exempel 1 mil så cyklar vi.

Hur vi motiverar varandra:

  • Få bättre kondition och frisk luft.
  • Minska kostnader för transporter.
  • Naturupplevelse (känner dofter, hör fåglar)

Kontaktperson
Lilian Liberg

Klimatavtal – Klimatprata: Jag vill samtala mer om omställningen!

Beskrivning:
Att i vardagen lyfta frågor om omställningen. Att prata om stort och smått, både praktiska och känslomässiga saker som rör klimatet och omställningen, som ett sätt att bryta den kulturella förnekelsen.

Hur vi motiverar varandra:
Samtal, eventuellt planerade, kanske varannan månad.

Avtalstid:
2022 - tillsvidare

Kontaktperson
Kjell Vowles

Klimatavtal – Fortsatt klimatsamtal

Beskrivning:
Fortsätta samtalet om klimatet och klimatomställningen på Ållebergsgymnasiet. Vi som skriver under samarbetar om detta.

Avtalstid:
Januari/Februari 2022

Kontaktperson
Edvin Ekholm

Klimatavtal – 6 timmars arbetsdag / 4 dagar veckan

Beskrivning:
Öka produktiviteten. Minska stressen. Med minskad stress, minska kostnader för att omställa i vissa branscher.

Hur vi motiverar varandra:
Visa goda exempel på ökad produktivitet och ökad folkhälsa.

Avtalstid:
2021-2041

Kontaktperson
Jan-Richard Ericson

Klimatavtal – Mer hållbar matlagning

Beskrivning:
Köpa ekologiska råvaror.
Laga måltider själv istället för färdiglagad mat så blir måltiderna ändå prisvärda.

Hur vi motiverar varandra:
Gynnar biologisk mångfald.
Undviker användningen av gifter + handelsgödsel.
Bättre arbetsmiljö för de som arbetar i lantbruket.

Kontaktperson
Gunhild Peterson

Klimatavtal – Villors långsida i söderläge

Beskrivning:
Bygga mer villor med långsida mot söder för gynnsam installation av solceller.

Kontaktperson
Anita Strandberg

Klimatavtal ­– Tillsammans kan vi göra mycket

Beskrivning:
Vi ser vikten av att gemensamt minska konsumtionstakten. Återanvända så mycket vi kan. Ta hand om det vi har. Ökad möjlighet för återbruk. Gärna aktiva kvalitetsval.

Hur vi motiverar varandra:
Genom samtal, möten, folkbildning

Avtalstid:
2022 - tillsvidare

Kontaktperson
Åke Abrahamsson

Bakgrund

Uppdraget att genomföra en medborgardialog/samtalsmöten om klimatomställningen kommer från kommunfullmäktige, som i juni 2021 antog en ny klimatstrategi, där detta är en av flera insatser.

Syftet från styrande politik är att ha ett dialogarbete med kommunens invånare som hjälper fler att agera mot en grön omställning. Uppdraget är i sin grund inte mer definierat, och vi som arbetar med att genomföra dialogerna har tagit fram själva syftet med dialogarbetet att inspirera och fånga upp kreativitet för att hitta fler vägar och perspektiv för att möta klimatomställningen.

Målgruppen är alla kommunens invånare, med särskilt fokus på just ungdomar. Därför vill vi göra detta arbete mot gymnasieskolan för att söka upp elever och rekrytera till dialogsamtalet. Målet med samtalsmöten är att få hela kommunen representerad, att olika åsikter om klimatomställningen får mötas och alla kommer lära sig mer om vad själva klimatomställningen innebär i praktiken.