Enkät – Samtalsmöten om klimat och klimatomställning

Tack för att du deltog i träffarna om klimat och klimatsomställning. Vi hoppas nu att du vill svara på några frågor om vad du tyckte om upplägget och träffarna.

Frågorna gäller för båda samtalsmötena 9 november och 30 november. Om du deltog i båda, ge en samlad bedömning. Om du deltog i ett av dem, svara utifrån det möte du deltog i. Tack!

1. Hur fick du veta om samtalsmöten om klimat och klimatomställning? (välj ett alternativ) * (obligatorisk)
1. Hur fick du veta om samtalsmöten om klimat och klimatomställning? (välj ett alternativ)

2. Gradera på skalan, hur du känner igen dig i följande påståenden
Mötet stämde överens med mina förväntningar * (obligatorisk)
Mötet stämde överens med mina förväntningar
Jag förstod under mötets gång vad som förväntades av mig * (obligatorisk)
Jag förstod under mötets gång vad som förväntades av mig
Jag fick den information jag behövde innan mötet började * (obligatorisk)
Jag fick den information jag behövde innan mötet började
Jag upplevde att mötena var givande * (obligatorisk)
Jag upplevde att mötena var givande
3. Om du deltog på båda mötena, vilket möte tyckte du gav dig mest? (Välj ett alternativ) * (obligatorisk)
3. Om du deltog på båda mötena, vilket möte tyckte du gav dig mest? (Välj ett alternativ)4. På vilket sätt skulle du vilja veta vad som resultatet mötena blev? (Välj en eller flera alternativ) * (obligatorisk)
4. På vilket sätt skulle du vilja veta vad som resultatet mötena blev? (Välj en eller flera alternativ)