Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarutbildningen innehåller både kurser på högkosla/universitet och delar som du gör på en skola eller förskola. I VFU:n får du som är lärarstudent följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten på våra enheter i Falköpings kommun.

Utbildningen genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, musikskola, vuxenutbildning eller inom annan pedagogisk verksamhet som är intressant för dig som blivande lärare.

I verksamheten handleds du av en lärare, förskollärare eller fritidspedagog, beroende på vilket program du läser.