Publicerad: 2019-09-03

Träffa oss på jobbmässor i höst

Vill du träffa oss för att ställa frågor eller för att få information om hur det är att jobba i Falköpings kommun? I höst besöker vi Jönköping, Skövde och Stenstorp.

  • Karriärdag på Hälsohögskolan i Jönköping, 3 september
  • Exjobbmässa Högskolan i Skövde, 6 november
  • Yrkeslivsmässa på Dalenium Science Center i Stenstorp, november
Ulrika och Kajsa på personalavdelningen