Arbetsgivar-/Tjänstgöringsintyg

Via e-tjänsten nedan kan du beställa arbetsgivar-/tjänstgöringsintyg. Det är löneenheten som administrerar intygen.