25 juni 2020
Jobba hos oss

"Känslan av att kunna jobba fullt ut med det du är utbildad till och vill göra"

Sjukgymnastens och arbetsterapeutens jobb kan tyckas lite lika, samtidigt lite olika. Kristine, sjukgymnast på Falköpings kommuns rehabenhet, förklarar att hon ser mer till funktion. Helena, arbetsterapeut, tittar mycket på aktiviteter och sammanhanget. Men gemensamt har de målet att hjälpa patienten tillbaka till vad den klarade av innan sin skada eller sjukdom.

Vardagen ska fungera så bra som möjligt

Oftast jobbar Kristine Wallin och Helena Pettersson i team, då de många gånger kompletterar varandra. De jobbar för att patienten ska återfå bästa möjliga liv utifrån sina förutsättningar, med så god självständighet som det bara går.

– Har du råkat ut för något som gör att du inte kan klara av din vardag som förut? Som att gå upp ur sängen, äta själv, tvätta dig eller komma ut på en promenad? Det som annars är självklart när man fungerar som man ska. Jag försöker i mitt arbete underlätta och få aktiviteter i det dagliga livet att fungera, förklarar Helena. Kan vi inte göra något med ett hjälpmedel kanske vi behöver anpassa boendet.

Att jobba i Falköping är flexibelt

Kristine och Helena kan själva prioritera vad som ska göras på jobbet, hur de ska samarbeta och vad som gynnar patienten.
– Jag har stor handlingsförmåga och frihet att göra ett bra jobb här i Falköping. Jag planerar mitt arbete själv och känner att jag kan nå väldigt långt, säger Kristine.

Falköping är en relativt liten kommun, men ändå så stor att rehabenheten består av cirka tjugo personer med bra sammanhållning.
– På vår arbetsplats är det mindre sårbart om någon är borta, då vi har en central enhet som tar hand om hela kommunen. Det är något positivt, det gör att det automatiskt blir mer utvecklingsarbete och vi har mer utbyte av varandra, fortsätter Kristine berätta.

Rehabenheten jobbar i hela kommunen. De har patienter på landsbygden såväl som i stan. Ena dagen cyklar de på hembesök och andra dagen tar de bilen ut till en ytterort.
– Variationen är väldigt bra i en kommunal verksamhet. Det krävs mer självständighet och initiativ utav oss att lägga upp och få ut det mesta av dagen. Men det gör det samtidigt väldigt roligt att gå till jobbet, säger Helena. Här får du se mycket och träffa många fina människor som har levt länge.

Känslan av att kunna jobba fullt ut

Det finns ett ökat vårdbehov i samhället. Fler sjukgymnaster, som Kristine, och arbetsterapeuter, som Helena, söks på många håll samtidigt som antalet färdigexaminerade inte ökar i samma takt. På rehabenheten i Falköping vill även de se fler kolleger för att kunna möta vårdbehovet i kommunen.

– Jag har jobbat på ett antal olika arbetsplatser. Men… tänk känslan av att kunna jobba fullt ut med det du är utbildad till och vill göra… det låter väldigt självklart, men det är det inte. Det får jag på mitt jobb idag, säger Kristine avslutningsvis.

Vid beslut om kommunal hälso- och sjukvård får du hjälp av kommunens rehabenhet istället för Närhälsan. Du kanske har svårt att ta dig till vårdcentralen och behöver hjälp i hemmet. Då kommer rehabenheten in i bilden. Rehabenheten jobbar i patientens boendemiljö. Det kan vara hemma, på äldreboende eller gruppboende.