Feriepraktik 2023

Feriepraktik är en chans för dig, som går åk 1 eller åk 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Falköpings kommun, att prova på hur det är att arbeta i någon av kommunens verksamheter. Du får nya erfarenheter och kan få en referensperson som du kan använda när du söker jobb i framtiden.

Som feriepraktikant ersätter du inte ordinarie personal utan är en extra resurs i verksamheten. Du får vara med i det dagliga arbete och utföra enklare arbetsuppgifter för att få en god inblick i yrket.
Kanske är någon av kommunens verksamheter en framtida arbetsplats för dig!

Ansökan

Ansökan till Feriepraktik sommaren 2023 är öppen mellan 1 mars och 31 mars 2023.
Vi tar INTE emot eller ändra ansökningar efter sista ansökningsdag.
Ansökan gör du via länken: Feriebas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj inom vilka arbetsområden och geografiskt område samt under vilka perioder du önskar ha feriepraktik. Du har större möjlighet att få en plats om du väljer flera olika områden och perioder. Du kommer bli erbjuden EN plats under sommaren 2023. Du bekostar själv resorna till och från din feriepraktik.

Det är viktigt att du registrerat rätt mejladress och att du regelbundet kollar din mejl då all information skickas dit!

OBS! Inom flera arbetsområden behöver du som feriepraktikant visa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Dubbelkolla vad som gäller för den platsen du söker. Skicka in blanketten om utdrag från polisens hemsida omgående, så att du hinner få hem utdraget från belastningsregistret innan din feriepraktik startar.

Polisens Utdrag för arbete inom skola eller förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats.

Erbjudande om plats

Du som blir erbjuden en feriepraktikplats får den 14 april ett mejl om vilken plats du blir erbjuden. Vill du behålla din plats måste du aktivt ”Tacka ja” till platsen via “mina Sidor” i Feriebas senast den 7 maj.

När du har tackat ja till din plats får du ett mejl med information om din feriepraktik. Där finns namn och kontaktuppgifter till handledaren på din arbetsplats. Du ansvarar för att kontakta handledaren så snart som möjligt för att få veta aktuell arbetstid.

Reservplats

Du som INTE blivit erbjuden en feriepraktikplats i första urvalet kan eventuellt få ett erbjudande vid senare tillfälle. Erbjudandet om reservplats skickas via mejl v. 20. Det är därför viktigt att du regelbundet läser dina mejl. Har du blivit erbjuden en reservplats måste du Tacka Ja senast 23 maj!

Obligatoriskt Informationstillfälle

För att behålla din plats måste du också delta på det obligatoriska informationstillfället 1 juni på Ållebergsgymnasiet kl 18:00. På informationstillfället får du chans att ställa frågor, hämta ditt avtal samt information om vad det innebär att vara anställd i Falköpings kommun. Deltar du inte förlorar du din plats!

Perioder

Arbetstiden är 6 timmar per dag mån - fre exkl lunch. Varje period är tre veckor. De exakta arbetstiderna beror på vilken arbetsplats du är på. Det är din handledare som bestämmer vilka tider som gäller för dig.

För 2023 är det följande tidsperioder som gäller:

Period 1: v.25-22 den 19 juni tom 7 juli
Sammanlagt 84 timmar (Midsommarafton ledig, får ej arbetas in).

Period 2: v.28- 30 den 7 juli tom 28 juli
Sammanlagt 90 timmar.

Period 3: v.31 -33 31 juli-15 augusti
Sammanlagt 72 timmar.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen är 63 kr per timme och betalas ut månadsskiftet efter utförd feriepraktikperiod, antingen 25/8 eller 27/9.
För att få ersättningen insatt på ditt bankkonto måste du registrera ditt konto på Swedbank.
Du som är under 18 år måste tillsammans med vårdnadshavande (förälder) besöka ett av Swedbanks kontor för att få ditt konto registrerat.
Läs mer på Swedbanks hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är lägre än 22 208 kr under hela 2023. För att få befrielse från skatteavdrag på din ersättning måste du själv skriva under i rutan ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” som du hittar längst ner på timrapporten.
Det finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att i efterhand återbetala någon skatt.

Din handledare skickar in underskriven timrapporten i slutet av din feriepraktik till kommunens löneenhet.

Olycksfallsförsäkring

Falköpings kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik. För att försäkringen ska gälla får du endast arbeta under den feriepraktikperiod som står i ditt avtal.