Feriepraktik 2022

Feriepraktik är en chans för dig, som går åk 1 eller åk 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Falköpings kommun, att prova på hur det är att arbeta i någon av kommunens verksamheter. Du får nya erfarenheter och kan få en referensperson som du kan använda när du söker jobb i framtiden.

Som feriepraktikant ersätter du inte ordinarie personal utan är en extra resurs i verksamheten. Du får vara med i det dagliga arbete och utföra enklare arbetsuppgifter för att få en god inblick i yrket.

Ansökan

Ansökan till Feriepraktik sommaren 2022 är öppen mellan 21 februari och 31 mars 2022. Vi tar inte emot ansökningar efter sista ansökningsdag.
Ansökan gör du via länken: http://www.feriebas.se/falkoping Länk till annan webbplats.

Välj inom vilka arbetsområden och geogafiakt område samt under vilka perioder du önskar ha feriepraktik. Du har större möjlighet att få en plats om du väljer flera olika områden och perioder. Du kommer bli erbjuden EN plats under sommaren 2022.
Du får själv bekosta resorna till och från din feriepraktik. Det är viktigt att du registrerat rätt mejladress och att du regelbundet kollar din e-post.

OBS! Inom flera arbetsområden behöver du som feriepraktikant visa ett utdrag från Polisens belastningsregistret. Dubbelkolla vad som gäller för den platsen du söker. Skicka in blanketten om utdrag från polisens hemsida omgående, så att du hinner få hem utdraget från belastningsregistret innan din feriepraktik startar. Blanketten hittar du här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Länk till annan webbplats.

Erbjudande om plats

Den som blir erbjuden en feriepraktikplats får i april ett mejl om vilken plats som erbjuds. Vill du behålla platsen måste du aktivt ”Tacka ja” till platsen i systemet senast den 4 maj.

Har du fått erbjudande om en feriepraktik och Tackat ja till din plats får du ett mejl med information om din feriepraktik. Där finns namn och kontaktuppgifter till handledaren på din arbetsplats. Ditt ansvar är att själv kontakta handledaren så snart som möjligt.

Obligatoriskt Informationstillfälle

I ditt bekräftelsemejl kallas du till informationstilfället den 19 maj. Detta tillfälle är obligatoriskt!
Det betyder att du förlorar din plats om du inte kommer.
På informationstillfället går vi igenom allt du behöver veta kring din feriepraktik, vad som gäller när du är anställd i Falköpings kommun samt grunder i service och bemötande.
Du kommeräven få ditt avtal, din timrapport och en goodie bag som nyanställd i Falköpings kommun.

Feriepraktikperiod

Arbetstiden är 6 timmar per dag mån - fre exkl lunch. Varje period är tre veckor. De exakta arbetstiderna beror på vilken arbetsplats du är på. Det är din handledare som bestämmer vilka tider som gäller för dig.

För 2022 är det följande tidsperioder som gäller:

Period 1: v.24-26 den 13 juni tom 1 juli
Sammanlagt 84 timmar (Midsommarafton ledig, får ej arbetas in).

Period 2: v.27- 29 den 4 juli tom 22 juli
Sammanlagt 90 timmar.

Period 3: v.30 -32 25 juli -12 augusti
Sammanlagt 90 timmar.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen är 60 kr per timme och betalas ut månadsskiftet efter utförd feriepraktikperiod, antingen 27/7, 26/8 eller 27/9.
För att få ersättningen insatt på ditt bankkonto måste du registrera ditt konto på Swedbank.
Du som är under 18 år måste tillsammans med vårdnadshavande (förälder) besöka ett av Swedbanks kontor för att få ditt konto registrerat.
Läs mer på Swedbanks hemsida http://www.swedbank.se/kontoregister Länk till annan webbplats.

Du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är lägre än 20 431 kr under hela 2022. För att få befrielse från skatteavdrag på din ersättning måste du själv skriva under i rutan ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” som du hittar längst ner på timrapporten.
Det finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att i efterhand återbetala någon skatt.

Din handledare skickar in underskriven timrapporten i slutet av din feriepraktik till kommunens löneenhet.

Olycksfallsförsäkring

Falköpings kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik. För att försäkringen ska gälla får du endast arbeta under den feriepraktikperiod som står i ditt avtal.

Men vänliga hälsningar,

Emma och Lena