Feriepraktik 2021

Ansökan till Feriepraktik sommaren 2021 öppnar den 17 februari och sista ansökningsdagen är 31 mars 2021. Observera att du måste vara folkbokförd i Falköpings kommun.

Välj inom vilket/vilka områden och under vilken period du vill ha feriepraktik. Du har större möjlighet att få en feriepraktikplats om du väljer flera olika områden och perioder. Du får själv bekosta resorna till och från din feriepraktik. Du måste kunna arbeta och medverka vid det utbildningstillfälle för den period du har sökt (se information nedan).

Det är viktigt att du registrerat rätt mejladress och att du regelbundet kollar din e-post!

OBS! Inom flera arbetsområden behöver du som feriepraktikant visa ett utdrag från belastningsregistret. Det gäller främst verksamheter där barn vistas så som förskola/fritids, kök eller om du är badvärd. Dubbelkolla vad som gäller för den platsen du söker.

Skicka in blanketten om utdraglänk till annan webbplats från polisens hemsida omgående, så att du hinner få hem utdraget från belastningsregistret innan din feriepraktik startar.

Erbjudande om plats

Den som blir erbjuden en feriepraktikplats får mellan den 15-30 april ett mejl om vilken plats som erbjuds. Vill du behålla platsen måste du aktivt ”Tacka ja” till platsen i systemet senast onsdagen den 5 maj.

Har du fått erbjudande om en feriepraktik och tackat ja till din plats får du under maj månad ett brev med information om din feriepraktik. Där finns namn och kontaktuppgifter till handledaren på din arbetsplats. Ditt ansvar är att själv kontakta handledaren så snart som möjligt men senast 2 veckor innan du börjar din praktik.

Nyhet! Obligatoriskt Informationstillfälle

När du tackat ja till din plats kommer du få en kallelse till ett Informationsmöte. Detta är tillfälle är obligatoriskt. Det betyder att du förlorar din plats om du inte kommer. På informationsmötet kommer vi tillsammans med representant från personalavdelningen gå igenom allt du behöver veta kring din feriepraktik samt att du har möjlighet att ställa frågor.

Nyhet! Utbildning i Service och bemötande

Som en del av din feriepraktik får du gå en utbildning i Service- och bemötande. Utbildningen är under en dag under första feriepraktik perioden, se nedan vilket datum utbildningstillfället är för respektive period. Utbildningen är lönegrundande = du får lön för att medverka.

Feriepraktikperiod

Arbetstiden är 6 timmar per dag måndag - fredag. Varje period är tre veckor inkluderat utbildningstillfället som genomförts under vecka 24. När du gör din ansökan väljer du den period du vill arbeta. De exakta arbetstiderna varierar beroende på i vilken verksamhet du gör din feriepraktik och det är din handledare som bestämmer vilka tider som gäller för dig.

För 2021 är det följande tidsperioder som gäller:

  • Period 1: Utbildningstillfälle 14 juni + Feriepraktik 15 juni – 3 juli = Sammanlagt 84 timmar (Midsommarafton ledig, får ej arbetas in)
  • Period 2: Utbildningstillfälle 15 juni + Feriepraktik 5 juli - 22 juli = Sammanlagt 90 timmar
  • Period 3: Utbildningstillfälle 16 juni + Feriepraktik 26 juli – 12 augusti = Sammanlagt 90 timmar

Utbetalning av ersättning

Ersättningen är 58 kr per timme och betalas ut månadsskiftet efter utförd Feriepraktikperiod, antingen 27/7, 27/8 eller 27/9. För att få ersättningen insatt på ditt konto måste du tillsammans med vårdnadshavande (förälder) registrera kontot på ett av Swedbanks kontor. Läs mer på Swedbanks hemsidalänk till annan webbplats.

Du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är mindre än 20 135 kr under hela 2021. För att få befrielse från skatteavdrag på din ersättning måste du själv skriva under i rutan ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” som du hittar längst ner på timrapporten.

Din handledare skickar in timrapporten i slutet av din feriepraktik till kommunens löneenhet. Det finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att i efterhand återbetala någon skatt, därför måste ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” skickas in tillsammans med timrapporten för att du ska kunna skattebefrias.

Olycksfallsförsäkring

Falköpings kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik. För att försäkringen ska gälla får du endast arbeta under den feriepraktikperiod som står i ditt avtal.