Enkät tipsrundan

Vi gärna vill veta vad du tyckte om den digitala tipsrundan!

Tecknade människor som går och cyklar.
Fråga 1. Vad tyckte du om den digitala tipsrundan? Gradera på skalan 1-5
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
1=dålig, 5=jättebra.