Information och stöd till företag

Här har vi samlat information och länkar för företagare gällande stöd och information.

Två personer samtalar på ett kontor

På NyföretagarCentrum kan både nya som etablerade företag få rådgivning

Vinterns inflation, ränteutveckling och världsläget kan göra vem som helst oroad. Nu kan du som företagare få rådgivning av NyföretagarCentrum. De erbjuder i normala fall rådgivning till nyföretagare. Men precis som under pandemin kommer rådgivarna på NyföretagarCentrum framöver alltså även att finnas till hands för etablerade företagare, som känner att man behöver någon utomstående att diskutera sin situation med. Som alltid är rådgivningarna gratis, konfidentiella och objektiva.
Läs mer:
FöretagsAkuten är återaktiveras

Ansök pengar ur en fond

Fonden Alfred Lauréns understödsfond vänder sig till dig som näringsidkare/handlare och dina anhöriga. Har du svårt att få ihop ekonomin och skulle bli hjälpt av ett bidrag så finns det att söka ur denna fond.
Läs mer: Är du näringsidkare/handlare och har svårt att få ekonomin att gå ihop?

Elstöd för företag

Regeringen har skickat ut två förslag om elprisstöd på remiss, dels särskilt stöd till elintensiva företag och stöd till övriga företag, föreningar och organisationer. Efter remisstidens utgång med eventuella justeringar skickas stadsstödsansökan till EU- kommissionen för godkännande. Observera att stödet inte betalas ut automatiskt utan måste aktivt sökas av varje företag!
Läs mer: Elkostnadsstöd för företag.