Information och stöd till företag

Här har vi samlat information och länkar för företagare gällande stöd och information.

Två personer samtalar på ett kontor

På NyföretagarCentrum kan både nya som etablerade företag få rådgivning

Vinterns inflation, ränteutveckling och världsläget kan göra vem som helst oroad. Nu kan du som företagare få rådgivning av NyföretagarCentrum. De erbjuder i normala fall rådgivning till nyföretagare. Men precis som under pandemin kommer rådgivarna på NyföretagarCentrum framöver alltså även att finnas till hands för etablerade företagare, som känner att man behöver någon utomstående att diskutera sin situation med. Som alltid är rådgivningarna gratis, konfidentiella och objektiva.
Läs mer:
FöretagsAkuten är återaktiveras