Skolenkät 2022

Här kan du ta del av resultaten från Skolinspektionens Skolenkät 2022. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från sammanlagt 360 000 elever, lärare och föräldrar.

Totalt har 3 117 skolor från Simrishamn till Kiruna svarat på årets skolenkät. Du kan ta del av de sammanställda resultaten.

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt
år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Excelrapporter med filter Falköping

Resultat Skolenkäten 2022

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag i rapportformat:
Skolverkets statistiksök: Skolenkäten Länk till annan webbplats.