Föremål

Föremålen är viktiga och spännande delar av vårt kulturarv. De rymmer så mycket kunskap om bland annat material och teknik, men även om de personer som använt och brukat dem. De flesta föremålen är använda eller tillverkade här på Falbygden.

I Falbygdens museums samlingar finns cirka 35 000 olika kulturhistoriska föremål. Det är allt från de enklaste vardagsting till unika praktföremål. Här finns redskap och verktyg från skomakeri, tunnbinderi och en guldsmedsverkstad, målade skåp och kistor, keramik och glas och även textilier. Endast en liten del visas i de fasta utställningarna, de övriga finns i våra föremålsarkiv för att kunna visas bl.a. i tillfälliga utställningar. Arbetet med att digitalisera föremålskatalogerna pågår för att öka tillgängligheten för allmänheten.

Falbygden är en jordbruksbygd vilket också avspeglas i samlingarna med mycket redskap, verktyg och allmogeföremål. Den stora insamlingen skedde på 1920-50-talet av fornminnesföreningens eldsjälar, bl a John "Jönn" Liedholm och Einar Magnusson. Jönn har i flera diktsamlingar skildrat folklivet på Falbygden och den intressanta samlingen av allmogeur är E. Magnussons förtjänst. Idag sker insamlingen, i mindre omfattning, oftast genom gåvor, främst i anslutning till lokalhistoriska utställningar.