Personal på Falbygdens museum

Elinor Karlsson

Avdelningschef

0515-88 67 61
073-270 12 54

Cecilia Jensen

Museipedagog/Arkeolog

0515-88 50 53

Jonas Källman

Assistent - administratör av system och teknik, foto

0515-88 50 65

Chatrine Ljungqvist

Antikvarie - föremål och samlingar

0515-88 50 57

Lena Persson

Assistent - utställningskoordinator, reception, arkiv och foto

0515-88 50 52

Jonas Åkerhage

Vaktmästare

072-205 73 81

Elisabet Frick

Resurs