Publicerad: 2019-05-02

Öppet hus i föremålsarkivet, 4/5

foto taget i föremålsarkivet. Kistor på rad. Gamla rådhustornet i bakgrunden

Hur såg Ranten ut kring år 1900? Vad är en velociped? när revs Rådhuset? Kom och titta på alla spännande föremål - från vagnar och slädar, cyklar och stockbåtar, symaskiner och brandredskap till ålade allmogemöbler från 1700-1800-talen.

Hålltider

Öppet hus kl. 11-15.
Visning av den kulturhistoriska samlingen kl. 12 och 14
Fri entré!

Välkommen till föremålsarkivet i Gamla Aristo, Gärdesgatan 11! Ingång från lastbryggan alternativt via porten på baksidan om du har svårt att gå i trappan.