Publicerad: 2020-04-16

Ändrade öppettider på Falbygdens museum

foto från utställningen

Från och med måndag 20 april till söndag 14 juni ändras öppettiderna på Falbygdens museum. Under perioden är museet öppet för besök på onsdagar och söndagar.

Antalet besökare har minskat kraftigt på Falbygdens museum på grund av rådande situation kring Covid-19 och Corona-viruset. Stora delar av vårens program har dessutom ställts in och skolorna kan inte besöka museet.

Genom att minska öppethållandet under våren får museet möjlighet att arbeta mer med samlings- och arkivvård samt annat förbättringsarbete, exempelvis ommålning med mera. Museet kommer även att förbättra sin digitala närvaro, bland annat med filmer och bilder om föremål och verksamheten.

Under perioden tar museet fortfarande emot mindre bokade grupper, förfrågningar om Falbygdens historia, arkiv och föremål, i vanlig ordning. Ring 0515- 88 50 50 eller maila på museet@falkoping.se

Öppettider 20 april - 14 juni

onsdagar kl 11 - 19
söndagar kl 11 - 16

samt enligt överenskommelse för bokad grupp.