Falbygden 2000–2010

Falbygden 2010

Falbygden nr 64 2010

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Josef Jacobsson - till minne
 • Rekordåren 1952-73
 • På Herrmoderådets tid
 • Falbygdens medeltida kyrkor
 • Stora hoteellet i Falköping 1929-2009
 • 1800-talets väckelsevåg fick starkt fäste på Falbygden
 • Offerplats Finnestorp, åren 2000-2010 och kommande åren
 • Verksamhetsberättelse för 2009
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2009
 • Litteratur
Falbygden 2009

Falbygden nr 63 2009

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Mösseberg - platåberg, kurort, stadsdel
 • Möte mellan geologin och sägnerna kring Ållebergs ände
 • Gustaf Dalén - nobelpristagaren från trakten
 • Finnestorpsprojektet utvidgas allt mer, är på gång att erövra världen
 • Betselkedjorna från krigsbytesofferplatsen i Finnestorp
 • Vårkumla skyttepaviljong
 • Kilanders i fyra generationer
 • Firse sten - forntida gravplats och sentida hangout
 • Verksamhetsberättelse för 2008
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2008
 • Litteratur
Falbygden 2008

Falbygden nr 62 2008

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Ranten - stadsdelen som järnvägen skapade
 • Skolmuseet i Stenstorp
 • Bidrag till Stora Bjurums historia
 • De offrade krigarna i Lidan
 • Den glömda guldbrakteatens gåta
 • Kättilstorpstorven
 • Medeltida Maria-skulpturer - värdefullt litteraturtillskott
 • Verksamhetsberättelse för 2007
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2007
 • Litteratur
Falbygden 2007

Falbygden nr 61 2007

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • 50-årigt spännande äventyr i mediavärlden - FT har medverkat till att forma din stad
 • Konsum i Falköping genom tiderna
 • Gudhems kloster, en kunglig institution
 • Drottningen i Gudhem
 • Segelflygmuseet på Ålleberg speglar segelflygets 75-åriga utveckling
 • Härströms tunnbinderi i Stenstorp
 • "Ranten" - från tapettryckstock till bomullstyg
 • Offerplats Finnestorp - i ett vidgat perspektiv
 • Mörks bosättningsaffär - en sekelgammal butik
 • Verksamhetsberättelse för 2006
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2006
 • Litteratur
Falbygden 2006

Falbygden nr 60 2006

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Malta-Johanna 75 år
 • År 1940 i Falköping
 • Carin Borgsund
 • Falbygdens kyrkor, del III
 • Treuddeni Hög - plats för ritualer med schamanistiska influenser?
 • Kyrkan i Kinneved och dess dolda tecken
 • Verksamhetsberättelse för 2005
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2005
 • Litteratur
Falbygden 2005

Falbygden nr 59 2005

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Båsse Johansson
 • Hundra år sedan den stora cirkusbranden i Falköping
 • Smula skola
 • Falbygdens kyrkor, del II
 • Ryttarens torvströfabrik
 • Från en kyrkogårdsvandring - i döda stadsbors sällskap, del II
 • Två nya gånggriftsundersökningar
 • Verksamhetsberättelse för 2004
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2004
 • Litteratur
Falbygden 2004

Falbygden nr 58 2004

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Gerth Bragnå
 • Skolminnen
 • Det var så det började
 • Falbygdens kyrkor
 • Vintermånens nedgång i graven - om gånggrifter på Falbygden och deras gångriktningar
 • Från en kyrkogårdsvandring - i döda stadsbors sällskap
 • Guldkantade historier kring Ållebergskragen
 • Bogrens i Gökhem - bygdecentrum i 130 år
 • Verksamhetsberättelse för 2003
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2003
 • Litteratur
Falbygden 2003

Falbygden nr 57 2003

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Gerth Bragnå
 • Georg von Euler in memoriam Cosmorama 100 år
 • Centralskolan 100 år
 • Berömda män som kommit från Karleby
 • Gamla stan -aktuell på nytt
 • 60 år sedan hallonflickan hittades
 • Den sista avrättningen i Falköping
 • Holmblad - fyra präster med rötter i Gudhem
 • Alvared Frugården under 200 år
 • Nu vet man att Slutarpsdösen är en dös
 • Utsikt mot ett torn - och mot Mössebergshistorien
 • Verksamhetsberättelse för 2002
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 2002
 • Litteratur
Falbygden 2002

Falbygden nr 56 2002

Pris 175 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Fornminnesförening 80 år
 • Bondedagboken - en källa till den folkliga historien
 • Ur en bondedagbok från Falbygden J. A. Forss
 • Levnadsminnen
 • Ur en hattsömmerskas liv
 • Falköpingsutställningen 1951
 • Verksamhetsberättelse för 2001
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 2001
 • Litteratur
Falbygden 2001

Falbygden nr 55 2001

Pris 150 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Hembygdsforskning - va´då?
 • Bert Johansson in memoriam
 • Från sockenstämmor i Åsarp
 • Lågteknisk järnframställning i Vilske härad
 • Jungfrukullen
 • Om några platser med minnen i Vartofta-Åsaka socken
 • Gånggrifter vid Frälsegården i Gökhem
 • En nyligen funnen halsring från bronsåldern
 • Poststation Mösseberg
 • Verksamhetsberättelse för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 2000
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 2000
 • Litteratur
Falbygden 2000

Falbygden nr 54 2000

Pris 125 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • "...och tusen år till" - Ny utställning på Falbygdens Museum
 • Lenaborg - från ruin till modell
 • Lenaborg - ett västgötskt Alsnö Hus
 • Nils Månssons Mandelgrens teckningar av gånggrifter på Falbygden
 • "Gånggrifter som återuppstod" - kommentarer kring en undersökning av två borttagna fornlämningar i Gökhems socken
 • "Pärlor för svinen" - Bärnstenspärlor från Falbygdens neolitikum
 • Mamsell Beata Catarina Hjorth
 • Verksamhetsberättelse för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 1999
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1999
 • Litteratur