Falbygden 1990–1999

Falbygden 1999

Falbygden nr 53 1999

Pris 125 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Nyqvists guldsmedsverkstad - om guldsmeder i Falköping
 • Tre årtionden mitt i seklet med kyrkofullmäktige
 • När Åsle-stenen avtäcktes
 • Miljöbeslut för 95 å sedan
 • Verksamhetsberättelse för 1998
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1998
 • Litteratur
Falbygden 1998

Falbygden nr 52 1998

Pris 120 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Förord av Ulla Nordmark
 • Ströget mella' stan och Ranten - ett kulturrum i Falköping
 • Notiser ur FT från 1898, 1923, 1948 och 1973
 • Nasko-Falköpings andra namn
 • Verksamhetsberättelse för 1997
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1997
 • Litteratur
Falbygden 1997

Falbygden nr 51 1997

Pris 120 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Litteratur
 • Förord av Lena Arvidsson
 • Fornminnesförening - Historik "Hopaplock" Jubileumsgåva
 • Ur kurortens historia
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening årsberättelse 1996
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse för 2001
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1996
Falbygden 1996

Falbygden nr 50 1996

Pris 120 kr

 • Förteckning-styrelsen
 • Litteratur
 • Förord av Lena Arvidsson
 • Vinjettbild och text om Arleman (teckning+foto)
 • Västergötlands folkmål och Falbygden
 • Våra gamla väderleks- och årstidsmärken
 • A.A. Afzelius och Götiska Förbundet
 • Kring en kulturrevolution i Västergötland
 • Från Källtorps pigor till fru Magdalena Stake
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1995
 • Revisionsberättelse
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1995
Falbygden 1995

Falbygden nr 49 1995

Slutsåld

 • Förord av Lena Arvidsson
 • Jönn-John Liedholm "blann de likarste vi hadde"...
 • Fanns människor på Falbygden
 • Mesolitikum på Falbygden
 • Hjälmars rör: Historier kring gånggrift
 • Lillegårdsboplatsen
 • Stockbåtsresan
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1994
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1994

Ladda hem hela boken som PDF

Falbygden 1994

Falbygden nr 48 1994

Slutsåld

 • Förord av Rolf Green
 • RUNMÄRKT PÅ FALBYGDEN
 • En fredlig kogubbe
 • Om runor och runskrift
 • Vad berättar runinskrifterna?
 • Var finns de falbygdska runstenarna?
 • Kung Rundske i Håkantorp och kung Röne i Grolanda
 • Olsbrostenen
 • Den siste runmästaren på Falbygden
 • Runstenen från Gisseberget
 • Mäster Harald och epikkurén i Valtorp
 • "Runrimmaren"- den förste poeten på Falbygden
 • När dog Peter i Rådene?
 • Runforskning Runmärkt i museal miljö
 • Efterlyses
 • Vägvisare till Falbygdens runinskrifter
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1993
 • Falbygdens Museum verksamhetsberättelse 1993
Falbygden 1993

Falbygden nr 47 1993

Pris 90 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Charles Anderson - snickerimästare i Falköping
 • Gustav Vasa och Vilske härad
 • Slafsan - kulturled på falbygden
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1992
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1992
Falbygdens museum 1992

Falbygden nr 46 1992

Pris 90 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Falbygdens museum 30 år
 • En vanvördig visa i Börstig 1773
 • En resa i Sverige - avsnitt Falköping
 • Min farfars kassadagbok - ett 100-årsminne
 • Register till Falbygden 1928-1988
 • Falbygdens Hembygds-och Fornminnseförenings årsberättelse 1991
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1991
Falbygden 1991

Falbygden nr 45 1991

Pris 90 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Kvarnarna på Falbygden II
 • Något om stadens äldsta brunn
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1990
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 1990
Falbygden 1990

Falbygden nr 44 1990

Pris 90 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Kvarnarna på Falbygden
 • Tjugo Högstenaår - Minnen från tiden kring sekelskiftet i en liten by i Västergörland
 • Minnen och hågkomster om gubbar och gummor i Broddetorps pastorat
 • En grävningsundersökning på Sjögerås´ gamla kyrkplats
 • En medeltida själamässa i Kinneved
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse 1989 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1989