Falbygden 1980-1989

Falbygden 1989

Falbygden nr 43 1989

Pris 75 kr

 • Förord av Rolf Green
 • De första bönderna - Trattbagarkulturen
 • Varför byggdes över 200 gånggrifter på Falbygden
 • De västgötska gånggrifternas samband med solkult
 • De gotiska gravhallarna i Gudhem
 • Gudhemsarkivet i Falbygdens museum - en dokumentsamling for forskningen
 • Tankar inför en hästhov
 • Facsimil läsövning
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1988 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse
Falbygden 1988

Falbygden nr 42 1988

Pris 75 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Gösta Karlsson †
 • Slaget vid Falköping
 • Nyare handelser i Åsled
 • Åsle sten
 • Om kanonkulor och slaget vid Falköping av 1389
 • Gånggrifterna på Falbygden
 • Dateringarna från gånggrifter i Gökhems sn
 • Något om Gökhems sn under medeltiden
 • Fornminnen i Ullene socken av
 • Om Hannestorps gård och kvarn i forna tider
 • Falbygdskrönika 1987
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1987 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse
Falbygden 1987

Falbygden nr 41 1987

Pris 60 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Anteckningar om en resa uti Vestergötland 1862
 • Fynd och förvåning
 • Nya rön om gånggrifterna
 • En minnesvandring - eller på jakt efter förlorad tid
 • Västergötland i det nordiska sjuårskriget
 • Kyrkorgeln i Slöta kyrka
 • Nådastolen, S:t Jöran och en sorgbunden jungfru
 • Kring en konstsamling i Skaraborg för 250 år sedan
 • Falbygdskrönika 1986
 • Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförenings årsberättelse 1986 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1986
Falbygden 1986

Falbygden nr 40 1986

Pris 60 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Anteckningar under en vistelse i Sköfvde och vandringar deromkring
 • I Minnesanteckningar från Saleby gardn
 • Falborna och Falbohygget i Sandhem
 • Master Harald, Master Hildebrand och den medeltida västgötska stenkonsten.
 • Om vadan av akademiska kungsord
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1985 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1985
Falbygden 1985

Falbygden nr 39 1985

Pris 60 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Gustaf Brusewitz - konstnär och fornforskare
 • Anteckningar under en vistelse i den så kallade Fahlebygden år 1860  
 • Om Ballerstenskällan
 • Rantatorpen
 • Om S:t Pancratius och S:t Olof och den gamla kyrkan i Falköping
 • Fallet med den försvunna funten
 • Något om skiftesutvecklingen i Karleby under 1800-talet
 • Milda madonnor i falbygdska kyrkor
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse 1984 jämte tillhöriga handlingar
 • Falbygdens Museums verksamhetsberättelse 1984
Falbygden 1984

Falbygden nr 38 1984

Pris 60 kr

 • Förord av Rolf Green
 • Broddetorpsaltaret - en västgötsk (?) illustrerad klassiker från 1100-talet
 • Ranten och Ballerstenen. Falköpings stads donationshemman
 • En kalenderstav från Västergötland
 • Står S.t Olofs äldsta dopfunt på museet i Skara?
 • Efterlysning
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1983 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1983
Falbygden 1983

Falbygden nr 37 1983

Pris 50 kr

 • Något om Bestorps bys gamla tå-bebyggelse. Efter Bertil Smedberg och Allan Bergström
 • Viken och Snösbäck - två Falbygdsgårdar.
 • A. A. Afzelius och Götiska Förbundet.
 • Dreven ner till Grönelid.
 • Ett gammalt fastebrev
 • Bestorp förr och nu. Byn som blev villastad.
 • Tiondelada och kyrkohärbärge. Om gamla former for jordens beskattning.
 • Gunnar Jungmarker †
 • Bertil Smedberg 28.2.1905-9.10.1983
 • Tillägg och rättelser till artiklar i Falbygden 1975-1982
 • Litteraturförteckning Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1982 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1982
Falbygden 1982

Falbygden nr 36 1982

Slutsåld

 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 60 år
 • Husen kring kyrkan. Kv. Klockaren och några andra kvarter i Falköping
 • Sörby Station
 • Fornlämningar och fynd på Östra Falbygden
 • Barndomsminnen från Odengatan och Parkgatan
 • Allmänning och kronopark i Västergötland
 • Falbygdens Hembygds och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1981 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1981
 • Litteraturförteckning
Falbygden 1981

Falbygden nr 35 1981

Pris 50 kr

 • Hugo Sköld 25/12 1892-11/8 1981
 • Storgatan i Falköping, mellan Dortorpsgatan och S:t Olofsgatan. Kvarteret Guldsmeden
 • Slaget vid Herrljunga 1469 och ett rättsligt efterspel i Gökhem
 • Fornlämningar i Vartofta-Åsaka socken
 • "Storm på mossen" och hans kåkbyggen
 • Kvarnarna i Vilske-Kleva, Gökhem m.fl. socknar i Vilska härad
 • Skaftföring och Skötning. Om gamla formaliteter vid jordförvärv
 • Ett medeltida pergamentsblad i Falbygdens museum
 • Pietá - en grupp från Gudhems kyrka
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1980 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1980
 • Litteraturförteckning
Falbygden 1980

Falbygden nr 34 1980

Pris 30 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1980
 • Kring Jernvägsgatan och Botvidsgatan under 1900-talets första decennier.
 • Tomtens Kalkbruk.
 • Gästgiveri och skjutsning på Falbygden.
 • Fornlämningar och fynd i Marka socken. Efter anteckningar av Hilding Svensson
 • Från Hånger och Håkantorp. Efter anteckningar av Bertil Smedberg
 • Ett kvarter 'utom väster tull'.
 • Gästgivaregårdarna på Falbygden.
 • Min väg till skolan.
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1979 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1979