Falbygden 1970–1979

Falbygden 1979

Falbygden nr 33 1979

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m.fl. i Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening
 • Doktor A.P. Westerberg, stadens planterare
 • I Leaby
 • Om en runstav från Östergötland på Falbygdens museum
 • Storgatan i Falköping, öster om Dotorpsgatan. Handlande och andra näringsidkare under 100 år
 • Släkten Hedström-Bergqvist från Dotorp
 • Fornminnen i Norra Åsarps socken
 • Skälv och Skärv i västgötska ortnamn
 • Minnessten på bestorp
 • Från hembygdsföreningarna
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för 1978 jämte tillhörande handlingar
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv m.m..
Falbygden 1978

Falbygden nr 32 1978

Pris 30 kr

 • Förteckning over styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1978
 • Landeriet Fredriksberg och några andra gårdar i Falköpings stad.
 • Nyfunna anteckningar om fyndet av guldhalskragen från Ålleberg
 • Segerstads by och socken. Om jordbesittning och jorddelning i äldre 30 och nyare tid.
 • Trevattna sockens fornminnen och gränsmarken.
 • Ur Gudhems härads domböcker.  
 • Kvarteret Kemisten förr och nu.
 • En präststom i Göteve socken.
 • En historisk markvärdighet.
 • Bebyggelsen på Ranten och "Ranta-borna'. Tillägg och rättelser
 • Fornt från Gökhems socken. Ett meddelande
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1977 jämte tillhörande handlingar
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1977
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv m. m.
Falbygden 1977

Falbygden nr 31 1977

Pris 30 kr

 • Förteckning over styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1977
 • Bebyggelsen på Ranten och "Ranta-borna" omkring 1900
 • Ett fynd av flinteggad benspets från äldre stenåldern
 • Krokstorp, ett hemman på Falan
 • Fornlämningar och minnesmärken i Grolanda socken
 • Kyrkoutgrävningen i Bjärka
 • Kyrkbacken i Broddetorp
 • Gamla smedjor kring Stenbrottet på Ranten
 • Falköping och Falbygden på kartor i Falbygdens Museum
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1976 jämte bilagor
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1976
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv m. m.
Falbygden 1976

Falbygden nr 30 1976

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1976
 • Minnen från Repslagargatan. Efter nedteckning av Karin Olsson och Anna Britta Nilsson
 • Beskrivningar från 1700-talet over Floby och Grolanda församlingar
 • Fornt från Gökhems socken. Efter anteckningar av Hilding Svensson och Einar Magnusson
 • Galgen på Mösseberg och stenmuren i Vråhålan
 • Vatten, vattendrag och kallor i Falköping och dess omgivningar. Efter anteckningar av Anna Britta Nilsson
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för 103 år 1975 jämte bilagor
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1975
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv m. m.
Falbygden 1975

Falbygden nr 29 1975

Pris 30 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. fl. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening år 1975
 • Hällkistan vid Fredriksberg
 • Något om en gammal väg på Falan österut
 • Från Slöta socken i gångna tider. Efter anteckningar av Hilding Svensson
 • En Andren-Luning-Neumansk släktkrets på Falbygden, speglad i silhuettklipp
 • Ting och tingsställen pa Falbygden
 • Om timstenarna pa Falbygdens Museum
 • Vägar på Falbygden under gånggriftstiden
 • Falbygden 1927-1974
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1974 jämte bilagor
 • Förteckning över styrelseledamöter m. fl. år 1974
 • Stadgar för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1974
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1974
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv m. m.
Falbygden 1974

Falbygden nr 28 1974

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Erik Sandberg †

Gamla stan berättar:

1. Småpojksliv på Ranten i seklets början
2. Lekar i Dotorp 1900-1920
3. Minnen från uppväxttiden på Ranten under 1890-talet
4. Några minnen från min barndom på Ranten vid sekelskiftet
5. Glimtar av livet på Döbelnsgatan omkring 1910
6. Bissgården, "Ljusås" i Friggeråker

 • I Wartofta härad på Carl XII:s tid
 • Nyupptäckta allmogeurmakare i Västergötland
 • Torbjörntorps Tingshus och Gästgivaregård
 • Släkt- och ungdomsminnen
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1973
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1973
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening, Falköpings Stadsarkiv samt Einar Magnusson.
Falbygden 1973

Falbygden nr 27 1973

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Två fornborgar i västergötland
 • Vikingaflickan från Skattegarden i Gudhem
 • Stucktaken på Redberga - Glimtar från livet på Falbygden vid sekelskiftet
 • En färd genom Falbygden 1809
 • Något om gårdar och folk i Dotorp
 • En släktkrönika från Kölingared, Falbygden och Häggum
 • Skördegröt och stälakanna
 • I Wartofta harad på Carl XI:s tid
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1972
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1972
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1972

Falbygden nr 26 1972

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Några anteckningar och minnen från Mössebergs vattenkuranstalt.
 • När seklet var ungt. Minnen från Dotorp och Ranten
 • Två stenåldersgravar i Gudhem
 • Vartoftaskolan - en målarskola från 1700-talet, som kom bort
 • Stuckataken på Redberga
 • "Jag vet min plats". Till minnet av en märklig kvinna från Falbygden
 • Några minnesbilder från Ullene socken. Ett sammandrag av läst och hört
 • Lundby säteri i Kölaby socken och dess ägare
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1971
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1971
 • Falbygdens Museum under verksamhetsåret 1971
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv.
Falbygden 1971

Falbygden nr 25 1971

Slutsåld

 • Förteckning over styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening 50 år
 • Friggeråkers medeltida dopfunt
 • Lovene kyrkoruin i Karleby socken
 • Myntfynden i Ullene kyrkoruin
 • Gamla byar vid Falköping
 • Den äldre Sandbacksslakten
 • Stora Torpa i Segerstads socken
 • Ting i Leaby på Carl XII:s tid
 • Några minnesbilder från Häggums socken 1860 - 1940
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1970
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 197O
 • Falbygdens museum under verksamhetsåret 1970
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv