Falbygden 1960–1969

Falbygden 1969

Falbygden nr 24 1969

Pris 30 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Petrus Wennellunds beskrivning över Yllestads pastorat av år 1784
 • Några anteckningar om Näs gamla år 1883 rivna kyrka
 • Näs medeltida dopfunt och dess kultursamband
 • Slåtter på Falbygden i början av vårt sekel
 • Kalkbruk i Västergötland. En kort återblick
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets västergötland. III. En gammal torpare berättar sina minnen
 • I Gudhems härad på Karl XII:s tid
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1968
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens museum 1968
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1968
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1968

Falbygden nr 23 1968

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Erik Andreas Timbergs beskrivning över Dala pastorat av år 1784
 • Borgunda medeltida dopfunt - ursprung och konstnärligt samband
 • Ullene gamla kyrka
 • Skolor och skolundervisning i Slöta under 1700- och 1800-talen
 • Brinnande kalk och flytande sten i körsbärslandet. Vilske-Kleva i blickpunkten
 • Bildsvit från Falbygdens museum
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens museum hösten 1967 - hösten 1968
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1967
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1967
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings Stadsarkiv
Falbygden 1967

Falbygden nr 22 1967

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Falköpings kyrka under medeltiden 2
 • Hornborgasjön och människan
 • Gården Styrshult i Ljunghems socken. Ett gårdsarkiv berättar
 • Ungdomsrörelser på Falbygden när seklet var ungt
 • Kvarnhistoria på Falbygden
 • Våra gamla väderleks- och årstidsmärken. En kritiska granskning
 • Utställningsverksamhet på Falbygdens museum under året 1967
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1966
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1966
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1966

Falbygden nr 21 1966

Pris 15 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Mössebergs kronopark och allmänning
 • Skräddaregardsslakten i Stenstorp
 • Bebyggelsen på Fårdala säteri i Åsle socken. En byggnadshistorisk undersökning
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets Västergötland. II. Svartarps gård i Åsle socken
 • Om livet i Vartofta härad på 1760-talet. Vad Domböckerna berättar. II
 • Utställningsverksamheten på Falbygdens Museum sommaren och hösten 1966
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1965
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1965
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1965

Falbygden nr 20 1965

Pris 15 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Albin Theodor Brandt in memoriam
 • Falköpings kyrkas gravstenar. Med anmärkningar av Einar Magnusson
 • Slötakyrka
 • Om Trevattna by och Salatorp
 • Dagsverkstorpare och herrgårdsliv i 1800-talets Västergötland. I.
 • Fårdala säteri i Åsle socken
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1964
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1964
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1964

Falbygden nr 19 1964

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Thure Ljunggrens beskrivning över Slöta pastorat av år 1784
 • Kommentarer och minnesbilder från det gamla Falköping
 • Lekstugor i Västergötland
 • Folkliv i Vartofta härad för 200 år sedan. Vad domböckerna berättar
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1963
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1963
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1963

Falbygden nr 18 1963

Pris 15 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Anders Ferdinand Andersson in memoriam
 • Västergötlands gånggrifter
 • Kring två epitafier i Kinneveds kyrka
 • Några glimtar från det gamla Falköping
 • Något om ortnamnen i Vartofta härad
 • Om livet i Vartofta härad på 1700-talet. Vad domböckerna berättar
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1962
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings revisionsberättelse för år 1962
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1962

Falbygden nr 17 1962

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m.m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Ett tack till föreningens f. ordf. Einar Magnusson och f. sekr. John Liedholm
 • Tre medeltidskannor, funna i mossar
 • "Bonddansen" - en vasatidstapet från Bjurum
 • Fogden Isak Andersson Mogren. En 1600-talsgestalt från Åsle
 • Om uppfostran i våra förfäders tid
 • Gammalt skrock från Västergötland
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1961
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1961

Falbygden nr 16 1961

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Sven Ström in memoriam
 • Sammanbyggnad av Torbjörntorps och Friggeråkers kyrkor
 • Mikael och draken. Ett romanskt järnsmide från Friggeråker
 • Om 1800-talets lanthandel
 • Hur firade västgötarna Lucia i gammal tid?
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1960
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1960

Falbygden nr 15 1960

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Västgötaforskaren Johan Götlind
 • Dopp i gryta - hastmat eller festmåltid
 • Åsaka-Torp
 • Minnen från Falköping omkring utställningsåret 1910
 • Keramikfyndet från Lillegården, karleby sn
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1959
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening