Falbygden 1954–1959

Falbygden 1959

Falbygden nr 14 1959

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Skola och kultur i sekelskiftets Falköping
 • Lidan, Falbygdens gränsflod i sydväst
 • Erie Reutercronas beskrivning över Segerstads pastorat av år 1750
 • Ett par ruskiga händelser i Håkantorps och Segerstads socknar åren 1691 och 1692
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1958
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
Falbygden 1958

Falbygden nr 13 1958

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- Fornminnesförening
 • Falköpings kyrka under medeltiden
 • Kyrkobyggarna i Rådene
 • Grytens kronopark och allmänning
 • Gränsmarken för Grytens kronopark och kronoallmänning
 • Västergötlands offerkällor. Rättelser och tillägg 1
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelse för år 1957
Falbygden 1957

Falbygden nr 12 1957

Pris 10 kr

 • Förteckning av styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Gammal gård och gammaldags hemliv. Minnesbilder från 1890-talets Sörby
 • Ungdomars lekar och nöjen i sekelskiftets Falköping
 • Vartofta-Åsaka och Kälvene skolväsen fram till 1879
 • Johan Fagrells beskrivning av folklivet i Stenstorps pastorat från 1780-talet med kommentar av Erik Sandberg
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesföreningens årsberättelse för år 1956
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings stadsarkiv
Falbygden 1956

Falbygden nr 11 1956

Slutsåld

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Vår hembygds ortsnamn och deras betydelse
 • Brudsärk och jordeskjorta
 • Tån och dess utveckling i Gökhems och Floby byar
 • Brandväsendet i Falköping i äldre tider
 • Sägner om Ålleberg
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening årsberättelse för år 1955
 • Litteratur, utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening samt Falköpings stadsarkiv
Falbygden 1955

Falbygden nr 10 1955

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • Assar Blomberg in memoriam
 • Offerkällor och helgondyrkan i västergötland
 • Västergötlands offerkällor
 • Kyrkstölder på Falbygden för 200 år sedan
 • Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförenings årsberättelser för åren 1953-54
Falbygden 1954

Falbygden nr 9 1954

Pris 10 kr

 • Förteckning över styrelseledamöter m. m. i Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
 • "Storskolan" i Falköping II
 • De senaste gånggriftsrestaureringarna i Falköping
 • Den romanska kyrkan i Härja
 • Ullene-Åsaka gamla kyrka
 • Vartofta-Åsaka kyrkogård