• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Falbygden, en årsskrift utgiven av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening

Första numret av Falbygden kom redan 1927 och sedan 1954 utkommer Falbygden med ett nytt nummer varje år.

Här kan du se innehållet i samtliga utkomna nummer från 1954 av Falbygden. Det går också bra att beställa årsskriften direkt från oss. Porto tillkommer. Med reservation för slutförsäljning.