För äldreomsorgen

Minneslådorna är speciellt framtagna av Falbygdens museum för äldreomsorgen. Lådorna innehåller föremål, bildspel, förstoringar, böcker samt ett medföljande texthäfte.

Innehållet i lådorna syftar till att stimulera sinnet hos de äldre och därmed väcka tidigare erfarenheter och minnen till liv. Förutom minneslådor har vi även fotopärmar och videofilmer till utlån.

Lånas utan kostnad. Max utlåningstid 1 månad.

Följande minneslådor finns att låna:

Minneslåda

Rena barnleken - från kottedjur till Pokémon

För att väcka gamla minnen till liv finns foton, föremål, texter och musik.

 • Foton på leksaker och barn som leker
 • Texter
 • Gamla annonser om leksaker och serietidningar
 • Sångböcker att sjunga ur
 • CD-skivor att lyssna till
 • Målarbilder och färgpennor
 • Skolböcker från förr
 • Lekminnen med mera

Minneslåda

Livet på Luckan

Lådan innehåller föremål, bilder, texter och musik med anknytning till värnplikten.

 • Berättelser
 • Texter
 • Bildspel på CD
 • S/v foton
 • Föremål
 • Musik på CD

Minneslåda

Familjen Sundberg

Med hjälp av föremål, bilder och texter minns vi tiden för omkring 100 år sedan i Falköping.

 • Familjen Sundberg (informativt häfte om samhällslivet i Falköping för omkring 100 år sedan)
 • Bildspel på CD
 • S/v foton
 • Föremål

Minneslåda

Jönn

Falköpingsprofilen John "Jönn" Liedholms liv som bl.a. poet och konstnär, men också hur det såg ut i Falköping på hans tid.

 • Böcker, dikter, foton
 • CD-skiva med inlästa dikter
 • CD-skiva med musik
 • Handledning hur materialet kan användas.

Häfte Familjen Sundberg

Ett informativt häfte om familjen Sundberg som levde i sekelskiftets Falköping. Vi får genom denna borgerliga familj en inblick i samhälsslivet till både vardags och fest.
Texten passar utmärkt för högläsning eller egen läsning.

Kostnad 150kr/st

Låna en utställning i miniformat - låna en pärm!

Våra uppskattade vinter- och sommarutställningar, som vi producerat på Falbygdens museum kan du nu ta del av i miniformat - låna en pärm!

Lånas utan kostnad. Max lånetid 2 månader.

Följande pärmar finns att låna:

RENA BARNLEKEN

Husmusen behöver den i en vecka, antilopen i ett par månader. Vi människor är beroende av den i minst 13–14 år. Det handlar om den livsviktiga leken! Sommarutställningen 2017 visade lekar och leksaker då och nu och har nu blivit en pärm att låna. Innehåller bland annat texter och bilder på leksaker och lekar, bland annat om leksaksfabriken Torshå Träindustri i Vartofta.

FÖRSVUNNA MILJÖER
Under de senaste 50 åren har mycket förändrats i Falköpings stad. Främst har staden växt, hela områden har tillkommit. Det har också rivits byggnader, en del stora, en del små. Materialet i denna pärm är hämtat från vinterutställningen 2015/2016. Innehåller både äldre och nyare foton, tidningsartiklar samt faktatexter.

IDROTT PÅ FALBYGDEN
Sommarutställningen 2015 skildrade idrottsutövande på Falbygden förr och nu. Kända idrottsprofiler och ett 70-tal föreningar fanns representerade genom en mängd foton och spännande föremål. I pärmen visas både gamla svartvita foton och nyare tagna i färg, bilder i färg på föremål och miljöer i utställningen samt fakta texter.

 

MAT!

Mat är något som angår oss alla. Den lokala maten är ett av Falköpings kommuns kärnvärden.
Vad är det vi äter?
Och vad äter vi inte?
Vad åt man förr?

Med hjälp av foton, föremål och texter försökte vi i utställningen MAT sommaren 2014 besvara dessa och fler frågor.

STORGATAN

Storgatan var från början den bit där landsvägarna från Göteborg, Skövde, Skara och Jönköping gick ihop genom den lilla staden. Här hamnade stadens första affärer. Nu går vägarna utanför stadskärnan, men Storgatan är fortfarande affärsgatan framför alla.

I pärmen finns bland annat många fina foton och textinformation från utställningen som visades under vintern 2013/2014.


FÄRDAS PÅ FALBYGDEN

Kommunikation är ett av kommunens fyra kärnvärden. På Falbygden har människor färdats i tusentals år till fots, med häst, med järnväg, på cykel och med motorfordon. De har färdats på vatten, snö och is men även i luften. En del har varit nyttotrafik och annat nöjesturer. I den här pärmen berättar vi lite med hjälp av foto och text, om att färdas på Falbygden. Utställningen visades vintern 2011/2012.


REKORDÅREN

Utställningen om Rekordåren 1952–1973 var mycket uppskattad och visades på museet under vintern 2009/2010. Åren 1952 och 1974 slogs små kommuner samman till större. Tiden däremellan var en period av expansion och framtidstro. Vad hände i världen, i Sverige och på Falbygden? Pärmen innehåller både färgbilder på föremål och s/v foton samt texter från utställningen.


RANTEN

Från dåtid till nutid - en historik under cirka 150 år. Textinformation och över hundra svartvita foton om industri-, affärs- och boendemiljöer som nu är helt förändrade.

Ordet "Ranten" ska enligt vissa betyda "jordryggen" och syftar på den backe som börjar bakom museet och som bland annat Rantens kvarn ligger på. Andra säger att ordet kommer från Ran, en fornnordisk gudinna eller ett personnamn. Namnet på stadsdelen kommer från Rantens gård, som i sin tur uppkallats efter det gamla hemmanet Ranten. Utställningen visades under vintern 2007/2008.


MÖSSEBERG

Järnvägens ankomst och kurortens grundande gjorde att en villastad växte fram på Mössebergs sluttning. Över hundra svartvita foton samt textinformation vittnar om de många butiker och företag som har funnits, vilka de flesta nu är ett minne blott. Utställningen visades vintern 2008/2009.


COSMORAMA 100 ÅR + CENTERN 100 ÅR

I första delen av pärmen finns bilder, texter samt tidningsurklipp från utställningen om Cosmorama 100 år som visades på Falbygdens museum hösten 2010. Materialet skildrar historiken kring husets tillkomst och biografens 100 år men även om fotografen och biografmaskinisten Evald Eriksson vars bilder denna utställning bygger på. Det mesta av textunderlaget kommer från Björn Vinberg som gjorde efterforskningar inför denna utställning och tidigare inför husets 100-årsfirande år 2004.

I den andra delen av pärmen finns bilder, texter, tidningsurklipp, brev m.m. från utställningen Med rötterna från Falbygden - Centern 100 år som visades på Falbygdens museum vintern 2010/2011. Dels skildras hur livet såg ut på Falbygden i början på förra seklet, med bland annat Falköpings-utställningen 1910. Dels skildras bakgrunden till det upprop som gjordes till Sveriges bönder 1910 och som blev början till Bondeförbundet, sedermera Centerpartiet.