Med anledning av coronaviruset

Falbygdens museum och Falköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd kring hanteringen av Coronaviruset. Följande gäller för närvarande:

Öppet

Falbygdens museum har sina vanliga öppettider tisdag 11-16, onsdag kl 11 - 19, torsdag 11-16 och söndagar kl 11 - 16. Museet uppmanar alla att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt endast besöka museet när man är frisk.

Vid behov begränsas antalet besökare till max 50 personer samtidigt.

Programverksamhet och bokade besök

Större delen av vårens program på museet har ställts in, efter att ha riskbedömts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under fliken På gång hittar du uppdaterad information.

Museet är fortsatt öppet för mindre förbokade slutna grupper, tills något annat meddelas. Skulle ändringar uppstå kring din bokning, återkommer vi med mer information till den mejladress eller det telefonnummer du uppgav vid bokningen.

Kontaka museet@falkoping.se eller 0515-88 50 50 vid frågor.

Karantänkultur

Det finns mycket kultur att ta del av hemifrån eller på egen hand utomhus. Ladda ner exempelvis ner vår stadskarta Follow your pastPDF och upptäck Falköpings historia (finns också att hämta på turistbyrån, museet och biblioteket). På Karantärkultur Falköpingöppnas i nytt fönster hittar du tips på vad du kan göra!

Löpande uppdatering

Museet och kommunen följer noga utvecklingen och uppdaterar informationen här löpande. Läs mer om Falköpings kommuns riktlinjer här!öppnas i nytt fönster