Megalitvägar – kulturväg genom Europa

Falbygdens gånggrifter är en del av en europeisk kulturväg, Megalithic Routes. Tillsammans med samverkansparter i Tyskland, Danmark och Nederländerna, lyfts fornlämningarna fram som en del av ett gemensamt europeiskt kulturarv.

Målet är att bevara de arkeologiska lämningarna som finns kvar och göra dem kända och tillgängliga för allmänheten. Målet är också att platserna ska ingå i olika leder som ska vara åtkomliga med bil, men med miljövänlighet och hållbar turism i åtanke. Tanken är också att utveckla samarbetet med institutioner, museer, skolor och turistprojekt med intresse för megalitkulturen. En specifik dag varje år genomförs ett gemensamt arrangemang i alla samverkansländer, 2014 genomförs en cykel- och vandringsdag längs megalitvägar.

Megalithic routes, Megalitvägar, är en av Europarådets etablerade kulturvägar.

logotyp för council of europe
logotyp för megalithic routes