Kartor, cykla och vandra längs megalitvägar

Välkommen att utforska Falköpings spännande förhistoria till cykel eller till fots i och omkring Falköping! De stora stenkammargravarna från stenåldern är ett av kännetecken för vår bygd och ett av Falköpings kommuns kärnvärden!

INFORMATION
Vandringsslingan genom Falköping är cirka 4 km
Cykelslingan (Luttra, Ålleberg, Karleby) är cirka 22 km

VandringskartaPDF

CykelkartaPDF

Samarrangemang med: