Arkeologiska föremål

Från vänster: Pincett från Skörstorp invnr. 1486:2, Flathuggen pilspets invnr. 1105:1, Bronsspiral från dräktspänne invnr. 491:2

Museets arkeologiska samlingar består av cirka 6 800 föremål. Fynden som är från forntid (sten-, brons- och järnåldern) och medeltid är registrerade i databasen Primus. Ungefär 1 000 är fotograferade och utlagda på Internet. Den arkeologiska databasen med bilder är under uppbyggnad.

Arkeologiarkivlänk till annan webbplats