Arkeologi

Falbygden är ett av landets fornlämningstätaste områden och arkeologin har därför alltid fått en betydande plats på museet. Här finns en stor utställning om traktens förhistoria och i samlingarna finns runt sju tusen arkeologiska föremål. De flesta av dessa fynd har hamnat här som gåvor eller genom inköp.

Människan har i årtusenden sökt sig hit för att jaga, fånga och samla sin föda. De många boplatserna runt Hornborgasjön vittnar om detta. Flera av dem är mer än tiotusen år gamla.

När människan senare blev odlare och djurtämjare kom Falan att bli en tätbefolkad bondebygd. Man byggde nu stora gravmonument av kolossala stenar - gånggrifter. Dessa femtusenåriga dödshus har en unik koncentration till Falbygden. Mer än 250 av Sveriges 300 gånggrifter finns i denna trakt.

Under brons- och järnåldern, de sista skedena av vår forntid, var området fortfarande en central bygd. Mängder av fornsaker av guld, brons och järn liksom många gravhögar, rösen och runstenar visar att här fanns rikedom och makt.